• Selamat Menyambut Hari Raya 2020
 • Majlis Farewell Dato’ PTGS
 • Selangor Prihatin Fasa 2: eLearning
 • Selangor Prihatin Fasa 2: Pengecualian Denda Lewat
 • Selangor Prihatin Fasa 2: Premium
 • Selangor Prihatin Fasa 2: Pelanjutan Tempoh Bayara
 • Selangor Prihatin Fasa 2: Pelanjutan dan Pengecual
 • Info Cukai Petak
 • Larangan Penggunaan Cek
 • PTGS di Mata Pena
 • Bayaran Cukai Hasil dan Cukai Petak PDT PBT
 • Aplikasi Gerbang MySMS 15888
 • Pemberitahuan Pertukaran Alamat di Hakmilik Tanah
 • PTG Selangor Mobile
 • PTG Selangor FB
 • Waktu Urusan Kaunter
 • Borang Penyerahan Suratcara
 • TALIAN HELPDESK SETIAP BAHAGIAN PTGS
 • Suara Anda
Maklumat Terkini
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor
PEJABAT TANAH DAN GALIAN SELANGOR

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000      Email: ptgs@selangor.gov.my