Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

Bayaran/Fi Pembangunan Tanah

Pelupusan tanah

 • Semua kadar bayaran permohonan akan dikenakan semasa permohonan dibuat di Pejabat Tanah Daerah

Pembangunan Tanah

 1. Permohonan pecah sempadan di bawah seksyen 137 & 200 KTN
 2. Permohonan penyatuan tanah di bawah seksyen 148 KTN
 3. Permohonan menyerah sebahagian tanah di bawah seksyen 200 KTN
 4. Permohonan menyerah keseluruhan tanah di bawah seksyen 197 KTN
 5. Permohonan penyerahan balik tanah dan pemberimilikan semula di bawah seksyen 204B KTN
 6. Permohonan penyerahan keseluruhan tanah dan pemberimilikan tanah di bawah seksyen 197 & 76 KTN
 • Semua bayaran permohonan di atas akan dikenakan semasa permohonan dibuat di Pejabat Tanah Daerah

Tukar Syarat

 PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH DI BAWAH SEKSYEN 204B KANUN TANAH NEGARA

Tidak lebih 1 hektar = RM50.00

Melebihi 1 hektar hingga  tidak lebih 10 hektar =  RM100.00

Lebih 10 hektar

 1. 10 hektar pertama =RM100.00
 2. Tambahan setiap hektar atau sebahagiannya = RM10.00

 

PERMOHONAN SERAH BALIK DAN PEMBERIMILIKAN TANAH SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 197 DAN 76 KANUN TANAH NEGARA

 

Serah =         RM100.00 setiap hakmilik

 

Pemberimilikan = Item 61 Kaedah 21

 

PERMOHONAN SECARA SERENTAK PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 124A KANUN TANAH NEGARA

 

Tidak lebih 10 hektar =        RM120.00

 

10 hektar hingga 50 hektar = RM360.00

 

Lebih 50 hektar  = RM600.00

 

 PERMOHONAN TUKAR SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 124 (1) (a) DAN (c) KANUN TANAH NEGARA

 

Tidak lebih 1 hektar = RM70.00

 

Melebihi 1 hektar hingga 10 hektar = RM140.00

 

Lebih 10 hektar

 1. 10 hektar pertama = RM140.00
 2. Tambahan setiap 1 hektar atau sebahagiannya = RM15.00

 

Rayuan

 PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI (MMKN) – MEMINDA KELULUSAN MMKN, PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI (MMKN) –  PERMOHONAN RAYUAN UNTUK MENGALIHKAN/ MEMINDAHKAN PEMBINAAN RUMAH KOS RENDAH, RUMAH KOS SEDERHANA RENDAH DAN RUMAH KOS SEDERHANA

 

Rayuan kali pertama = RM50.00

Rayuan kali ke-2 dan seterusnya = RM100.00

 

Bayaran Permohonan Pindahmilik Bagi Warganegara asing / penduduk tetap

 • Ada sekatan - RM200
 • Tiada sekatan - RM150

 

Rayuan Permohonan Pindahmilik Bagi Warganegara asing / penduduk tetap

 • Rayuan pertama RM 50
 • Rayuan kedua & seterusnya RM100

 

PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK MENYELURUH (BLANKET CONSENT)

 • Salinan sah hakmilik – RM50.00 (bagi setiap satu hakmilik)
 • Permohonan – RM50.00 (bagi setiap satu hakmilik)

 * Bayaran tersebut akan dinyatakan di dalam surat kelulusan kebenaran pindahmilik menyeluruh (Blanket Consent)  dan dibayar semasa urusan pendaftaran bagi setiap hakmilik yang diluluskan.Kemaskini pada 2015-11-12 14:46:20 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Whatsapp 
(Saluran Aduan): +6019-220 7847 
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor