Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

Maklumat Terkini
  • Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bilangan 1/2019
    Lanjutan Tempoh Pemakaian Kaedah Pembayaran Premium dan Premium Tambahan Ke Atas Kelulusan Permohonan Pemberimilikan dan Pembangunan Tanah di Negeri Selangor
    Download Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2019

  •   Pemberitahuan Penyelenggaraan Payment Gateway Sistem Tender Online oleh Pihak Paynet. Semua transaksi bayaran bagi FPX akan diberhentikan sementara.
    Masa : 16 Julai 2019 (Selasa) jam 11.00 malam - 17 Julai 2019 (Rabu) jam 10.00 pagi
     
eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor