selangorPTG-flag
Portal Rasmi

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

bm

Bahasa
Melayu

EN

English

search

Search

w3c

W3C

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

Permohonan Penyatuan Tanah

Permohonan Penyatuan Tanah (Seksyen 148, Kanun Tanah Negara)
Penyatuan Tanah bermaksud dua lot tanah milik berdampingan atau lebih yang dipegang oleh seorang dibawah hakmilik kekal yang berasingan dicantumkan menjadi satu dan dipegang di bawah satu hakmilik.

BAGAIMANA MEMOHON

 • Dibuat melalui Pentadbir Tanah. (Dibuat Di Pejabat Tanah dan Daerah)
 • Dibuat oleh pemilik tanah sendiri.
 • Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen yang berkaitan atau P.A.
   

CARA MEMOHON

 1. Mengisi 3 salinan Borang 9C yang ditandatangani oleh pemilik tanah, Pemegang Kuasa Wakil (P.A) atas syarikat
 2. Surat Kuasa Wakil (P.A) didaftarkan  di Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah, sekiranya permohonan dibuat oleh wakil pemilik tanah
 3. 1 salinan surat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri terdahulu berserta pelan Kebenaran Merancang (KM) dan pelan Pra-hitungan
 4. 1 salinan ’Memorandum and Article of Association’ sekiranya permohonan dibuat oleh syarikat: serta Borang 24 dan Borang 49 yang terkini
 5. 12 salinan pelan iaitu pelan kunci, pelan lokasi dan  pelan tapak yang disediakan dan ditandatangani  oleh Juru ukur Berlesen
 6. Pelan hendaklah ditandatangani oleh semua  pemilik tanah
 7. 1 salinan surat kelulusan daripada Pihak Berkuasa  Perancang
 8. 1 Sijil Carian Rasmi asal (Borang 4C)
 9. 1 salinan resit bayaran cukai tanah bagi tahun  semasa
 10. 1 salinan hakmilik tanah
 11. Surat Persetujuan bertulis daripada pemegang  kaveat, gadaian atau tuntutan  faedah di bawah mana-mana undang-undang tenansi yang dikecualikan daripada pendaftaran.

*Permohonan PERLU dibuat Di Pejabat Tanah Dan Daerah yang terlibat.

FI PERMOHONAN
Bayaran adalah mengikut Kaedah Tanah Selangor bagi setiap hakmilik RM 150.00. (Bayaran dibuat di Pejabat Tanah Dan Daerah)

KUASA MELULUSKAN

 1. Menteri Besar Selangor bagi tanah-tanah berikut :
  • Lot-lot yang disatukan dipegang bawah    hakmilik Pejabat Tanah—keluasan jika disatukan melebihi 4 hektar (10 ekar)Lot yang dipegang sebahagiannya di bawah hakmilik Pejabat Pendaftaran dan sebahagian lagi di bawah hakmilik Pejabat Tanah
    
  • Jika wujud apa-apa perbezaan di antara mana-mana dari lot tersebut dari segi berikut :
   * Tempoh-tempoh yang ia dipegang
   * Kadar yang cukai sewa kena bayar
   * Jenis penggunaan tanah, syarat  dan  sekatan kepentingan yang tertakluk
    
 2. Pengarah Tanah dan Galian bagi hakmilik Pejabat Pendaftar.


Kemaskini pada 2015-11-11 17:42:42 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page