Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun  
11/1977Pindaan Cukai Ke Atas Tanah Di Kampung-Kampung Baru Untuk Rumah Kediaman Dan KedaiPEKELILING 1_77.pdf1977View
210/1977Consolidated Annul Charge (CAC)PEKELILING 10_77.pdf1977View
311/1977Tuntutan Ke Atas Kerajaan Negeri Dan Ejen-Ejen Kerajaan NegeriPEKELILING 11_77.pdf1977View
412/1977Pindaan Perwakilan Kuasa Kepada Pemungut-Pemungut Di Bawah Seksyen 13, Kanun Tanah Negara Yang Telah Diisytiharkan Dalam Pemberitahu Undang-Undang 20 Bertarikh 12/12/68 Dengan Menambah Butiran-Butiran (V), (VI), (VIII) Dan (IX) Selepas Butiran (IV).PEKELILING 12_77.pdf1977View
52/1977Pindaan Kepada Seksyen 20 Kaedah-Kaedah Tanah, Negeri Selangor, 1966 Dengan Memasukkan Dua Butiran Baru 63 Dan 64 Selepas Sahaja Butiran 62 PEKELILING 2_77.pdf1977View
63/1977Wang Pertaruhan (Bond) Dan Jaminan Ke Atas Suratan Perjanjian Mengenai Tanah Yang Dikeluarkan Sijil GalianPEKELILING 3_77.pdf1977View
74/1977Nama “Setiausaha Kerajaan Selangor” Dalam Jadual Yang Ketiga Kepada Enakmen Kawasan Rezab Melayu (Cap. 142.)PEKELILING 4_77.pdf1977View
85/1977Procedur Untuk Tindakan Menurut Seksyen 381 Kanun Tanah Negara.PEKELILING 5_77.pdf1977View
96/1977Bayaran Terhadap Permohonan Untuk Meminda Pertapakan Yang Telah Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Negeri Dari Pemaju-Pemaju Perumahan SwastaPEKELILING 6_77.pdf1977View
107/1977Permohonan-Permohonan Tanah Bagi Perusahaan Di Negeri SelangorPEKELILING 7_77.pdf1977View
118/1977Projek Kerajaan Negeri Selangor Untuk Kelulusan Majlis Mesyuarat KerajaanPEKELILING 8_77.pdf1977View
129/1977Dasar Pengeluaran Tanah Bagi Tujuan Seperti Batu-Bata, Kuari Dan SimenPEKELILING 9_77.pdf1977View

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor