Pekeliling 1977


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1977Pindaan Cukai Ke Atas Tanah Di Kampung-Kampung Baru Untuk Rumah Kediaman Dan Kedai 1977View
210/1977Consolidated Annul Charge (CAC) 1977View
311/1977Tuntutan Ke Atas Kerajaan Negeri Dan Ejen-Ejen Kerajaan Negeri 1977View
412/1977Pindaan Perwakilan Kuasa Kepada Pemungut-Pemungut Di Bawah Seksyen 13, Kanun Tanah Negara Yang Telah Diisytiharkan Dalam Pemberitahu Undang-Undang 20 Bertarikh 12/12/68 Dengan Menambah Butiran-Butiran (V), (VI), (VIII) Dan (IX) Selepas Butiran (IV). 1977View
52/1977Pindaan Kepada Seksyen 20 Kaedah-Kaedah Tanah, Negeri Selangor, 1966 Dengan Memasukkan Dua Butiran Baru 63 Dan 64 Selepas Sahaja Butiran 62  1977View
63/1977Wang Pertaruhan (Bond) Dan Jaminan Ke Atas Suratan Perjanjian Mengenai Tanah Yang Dikeluarkan Sijil Galian 1977View
74/1977Nama “Setiausaha Kerajaan Selangor” Dalam Jadual Yang Ketiga Kepada Enakmen Kawasan Rezab Melayu (Cap. 142.) 1977View
85/1977Procedur Untuk Tindakan Menurut Seksyen 381 Kanun Tanah Negara. 1977View
96/1977Bayaran Terhadap Permohonan Untuk Meminda Pertapakan Yang Telah Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Negeri Dari Pemaju-Pemaju Perumahan Swasta 1977View
107/1977Permohonan-Permohonan Tanah Bagi Perusahaan Di Negeri Selangor 1977View
118/1977Projek Kerajaan Negeri Selangor Untuk Kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan 1977View
129/1977Dasar Pengeluaran Tanah Bagi Tujuan Seperti Batu-Bata, Kuari Dan Simen 1977View