selangorPTG-flag
Portal Rasmi

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

bm

Bahasa
Melayu

EN

English

search

Search

w3c

W3C

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

Arahan PTGS

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
1Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2017PENDAFTARAN URUSNIAGA KE ATAS HAKMILIK UNTUK SKIM PEMBANGUNAN BERSTRATA BAGI TEMPOH PERALIHAN SEBELUM PELAKSANAAN CUKAI PETAK HAKMILIK STRATA 2017View
2Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Standard Operating Procedure (SOP) Tindakan Penguatkuasaan Secara Bersepadu bagi Menangani Tapak Pelupusan dan Pembuangan Sampah Haram di Negeri Selangor 2019View
3Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2019Garis Panduan Pengiraan Faktor Cukai Hakmilik Strata dan Kadar Minimum Petak Bagi Cukai Petak dan Blok Sementara Hakmilik Strata 2019View
4Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 3/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Jawatankuasa Penyelesaian Pengambilan Tanah Peringkat Daerah Negeri Selangor (JKPPT) 2019View
5Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 4/2019Pemakaian Format Laporan Tanah dan Laporan Bergambar Penolong Pegawai Tanah di Negeri Selangor 2019View
6Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2020Prosedur Operasi Standard (SOP) Bagi Permohonan Pemberimilikan Tanah Secara Berkelompok Melalui Pejabat Tanah dan Daerah di Negeri Selangor 2020View
7Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2020PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) PELAKSANAAN DAN CARTA PERBATUAN BAGI PROGRAM PEMATUHAN SYARAT DAN PENGUATKUASAAN KILANG TANPA KEBENARAN DI NEGERI SELANGOR 2020View
8Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 3/2020Prosedur Operasi Standard (SOP) Bagi Pelaksanaan Permit Khas Sebagai Kebenaran Penggunaan Sementara Tanah Pertanian yang digunakan Selain Daripada Tujuan Pertanian (Perniagaan/Industri Ringan) Di Negeri Selangor 2020View
9Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2021PENYELARASAN DAN PENYERAGAMAN BERKAITAN KADAR DEPOSIT BAGI PENGELUARAN PERMIT BAHAN BATUAN DI ATAS TANAH KERAJAAN DAN TANAH HAKMILIK DI NEGERI SELANGOR 2021View
10Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2021PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) BAGI TINDAKAN PENGUATKUASAAN PELANGGARAN SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 127 HINGGA 129 DAN PELUCUTHAKAN DI BAWAH 2021View
11Arahan PTGS Bil 1 2022

Pelaksanaan Hari Tanpa Tunai bagi Pembayaran Urusan Tanah di Negeri Selangor Bermula 1 Januari 2023

2022View
12Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2023

TATACARA PERMOHONAN BORANG DALAM JADUAL 1, KAEDAH-KAEDAH TANAH SELANGOR 2003 BAGI TUJUAN PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN DI BAWAH SEKSYEN 76 KANUN TANAH NEGARA [AKTA 828] DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI SELANGOR

2023View
13Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2023

TATACARA PELAKSANAAN PENGESAHAN CAP JARI SECARA BIOMETRIK BAGI URUSAN PINDAHMILIK TANAH NILAIAN TINGGI

2023View
14Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2024

Prosedur Operasi Standard Pemulangan Semula Lebihan Royalti dan Deposit bagi Permit Pengeluaran Bahan Batuan di Negeri Selangor

2024View
15Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2024

Prosedur Operasi Standard (SOP) Pengurusan Tindakan Penguatkuasaan bagi Pencerobohan Tanah Kerajaan, Tanah Rizab dan Tanah Perlombongan di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara [Akta 828] 

2024View