Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
   

 PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman

Arahan PTGS

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
1Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2017PENDAFTARAN URUSNIAGA KE ATAS HAKMILIK UNTUK SKIM PEMBANGUNAN BERSTRATA BAGI TEMPOH PERALIHAN SEBELUM PELAKSANAAN CUKAI PETAK HAKMILIK STRATA 2017View
2Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Standard Operating Procedure (SOP) Tindakan Penguatkuasaan Secara Bersepadu bagi Menangani Tapak Pelupusan dan Pembuangan Sampah Haram di Negeri Selangor 2019View
3Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2019Garis Panduan Pengiraan Faktor Cukai Hakmilik Strata dan Kadar Minimum Petak Bagi Cukai Petak dan Blok Sementara Hakmilik Strata 2019View
4Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 3/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Jawatankuasa Penyelesaian Pengambilan Tanah Peringkat Daerah Negeri Selangor (JKPPT) 2019View
5Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 4/2019Pemakaian Format Laporan Tanah dan Laporan Bergambar Penolong Pegawai Tanah di Negeri Selangor 2019View
6Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2020Prosedur Operasi Standard (SOP) Bagi Permohonan Pemberimilikan Tanah Secara Berkelompok Melalui Pejabat Tanah dan Daerah di Negeri Selangor 2020View
7Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2020PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) PELAKSANAAN DAN CARTA PERBATUAN BAGI PROGRAM PEMATUHAN SYARAT DAN PENGUATKUASAAN KILANG TANPA KEBENARAN DI NEGERI SELANGOR 2020View
8Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 3/2020Prosedur Operasi Standard (SOP) Bagi Pelaksanaan Permit Khas Sebagai Kebenaran Penggunaan Sementara Tanah Pertanian yang digunakan Selain Daripada Tujuan Pertanian (Perniagaan/Industri Ringan) Di Negeri Selangor 2020View
9Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2021PENYELARASAN DAN PENYERAGAMAN BERKAITAN KADAR DEPOSIT BAGI PENGELUARAN PERMIT BAHAN BATUAN DI ATAS TANAH KERAJAAN DAN TANAH HAKMILIK DI NEGERI SELANGOR 2021View
10Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2021PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) BAGI TINDAKAN PENGUATKUASAAN PELANGGARAN SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 127 HINGGA 129 DAN PELUCUTHAKAN DI BAWAH 2021View


INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat