Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun  
11/1980Pemberian Milik cara berkumpulanBil1_1980.pdf1980View
21/1981Fail-fail permohonan tanah Kerajaan dari Pesuruhjaya Tanah PersekutuanBil1_1981.pdf1981View
31/1982Penghantaran dan pengambilan balik fail daripada daerahBil1_1982.pdf1982View
41/1983Proses bagi menimbangkan permohonan bagi menukar jenis kegunaan tanah, mengenakan syarat nyata, pecah sempadan, penyatuan dan permohonan tanah.Bil1_1983.pdf1983View
51/1988Pelaksanaan Sistem Metrik dalam Pengurusan Tanah.Bil1_1988.pdf1988View
61/1995Permohonan pemilikan tanah oleh Warganegara atau Syarikat asing (Seksyen 433B KTN) yang tidak mengikut Garis Panduan dan permohonan yang kena tolak.Bil1_1995.pdf1995View
71/1999Penyediaan Kertas RingkasanBil1_1999.pdf1999View
81/2000Rayuan pengurangan premium bagi kelulusan pemberimilikan tanah daerah dan tukar syarat tanah.
(Tiada Maklumat)
2000View
91/2001Penyeragaman surat jawapan penolakan permohonan pemberimilikan tanah dan tukar syarat tanah.Bil1_2001.pdf2001View
101/2002Penetapan Peratusan (%0) kuota jualan bangunan kediaman kepada Bumiputera bagi tujuan pemberimilikan dan tukar syarat tanah.Bil1_2002.pdf2002View
111/2005Laporan bergambar bagi permohonan pemberimilikan tanah dan tukar syarat tanah.Bil1_2005.pdf2005View
121/2007Penurunan kuasa kepada Pentadbir Tanah untuk menyediakan Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT) berdasarkan kepada Pelan Akui (PA) yang telah diluluskan.Bil1_2007.pdf2007View
131/2010Kelulusan Permit Sementara bahan batuan (Tanah Merah) Di BawahBidang Kuasa Pentadbiran Tanah Daerah (Pundaan Pekeliling Pengarah tanah Dan Galian Selangor)Bil1_2010.pdf2010View
141/2011Senarai Peralatan Dan Tuntutan Ganjaran Bagi Barang Rampasan Yang Terlibat Dengan Aktiviti Pengeluaran Pasir Secara Tidak Sah Di Negeri Selangor (Maklumat Tambahan kepada Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 10/2010).Bil1_2011.pdf2011View
151/2012Pemberitahuan Penjualan Pelan Bagi Tanah Yang Diperuntukan Sebagai Rizab KerajaanArahan 1-2012.pdf2012View
161/2013Pelanjutan Tempoh Program Pemutihan Kilang Tanpa Kebenaran Di Negeri SelangorARAHAN PTGS BIL.1 2013.pdf2013View
171/2015Penggunaan Borang 4B dibawah Seksyen 69 dibawah Kanun Tanah Negara 1965 Sebagai Permit Mencabut (Extraction) dan Pemindahan Pasir Sungai Bagi Projek-projek yang dijalankan di Sepanang Sungai di Negeri Selangor oleh Kumpulan Semesta Sdn. Bhd. (KSSB)ARAHAN PTG BIL. 1 TAHUN 2015.pdf2015View
181/2016PEWUJUDAN JAWATANKUASA PEMATUHAN PENGAMBILAN TANAH NEGERI SELANGORArahanPTGS Bil12016.pdf2016View
191/2018PENDAFTARAN URUSNIAGA KE ATAS HAKMILIK UNTUK SKIM PEMBANGUNAN BERSTRATA BAGI TEMPOH PERALIHAN SEBELUM PELAKSANAAN CUKAI PETAK HAKMILIK STRATAArahan PTGS Bil.1Tahun2018.pdf2018View
202/1979Rayuan di atas Keputusan Majlis Mesyuarat KerajaanBil2_1979.pdf1979View
212/1980Pelan surehan (tracing) tanah yang dipohonBil2_1980.pdf1980View
222/1995Keahlian Jawatankuasa Tanah DaerahBil2_1995.pdf1995View
232/2000Garis panduan dalam memperakukan pengurangan bayaran premium bagi kelulusan pemberimilikan tanah dan tukar syarat tanah
(Dibatalkan dengan Pekeliling 1/2005)
Bil2_2000.pdf2000View
242/2001Garis panduan bagi mengklasifikasikan jenis-jenis industri mengikut kategori industri ringan, sederhana dan berat.
(Dibatalkan dengan Pekeliling 3/2003)
2001View
252/2002Penerimaan bayaran premium selepas tempoh bayaran luput.
(Dibatalkan dengan Pekeliling 3/2003)
Bil2_2002.pdf2002View
262/2010Garis Panduan Pengeluaran Permit Bahan Batuan (Borang 4C) Di Bawah Seksyen 72 Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 Bagi Tujuan Perlombongan Pasir Di Atas tanah Milik (Pindaan Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Selangor Bil.3/2009)Bil2_2010.pdf2010View
272/2011Garis Panduan Skim Pemilikan Tanah Kerajaan Untuk Tujuan Bangunan Kediaman Persendirian Di Negeri Selangor (Maklumat Tambahan Kepada Pekeliling Pengarah TanahDan Galian Bil.6/2011).Bil2_2011.pdf2011View
282/2012Penyeragaman Prosedur Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah Untuk Kelulusan Y.A.B Dato' Menteri Besar Selangor Daripada Individu / Syarikat / Persatuan Bumiputera Kepada Individu / Syarikat / Persatuan Bukan BumiputeraBil.2_2012.pdf2012View
292/2013Pelaksanaan Tindakan Pelupusan Barang Rampasan Bagi Kesalahan Di Bawah Seksyen 426 Kanun Tanah Negara 1965.Arahan PTGS Bil.2.2013_0.pdf2013View
302/2015Penyeragaman Prosedur Penerimaan Dokumen Hakmilik Keluaran Komputer (DHKK) Semasa Urusan Di Kaunter Pendaftaran Bagi Tujuan Urusan Urusniaga Dan Bukan UrusniagaArahan PTGS bil2 thn 2015.pdf2015View
312/2016Pendigitan Pelan Tanah Bagi Permohonan Permintaan UkurSCAN ARAHAN PTGS 2THN.2016.pdf2016View
322/2018PENGGUNAAN/PENGENAAN NOTIS AMARAN PENDUDUKAN SECARA TAK SAH DI BAWAH SEKSYEN 425 KANUN TANAH NEGARA(KTN),1965  27082018 ARAHAN PTGS BIL.2 Tahun 2018.pdf2018View
333/1980Yunit Penguat KuasaBil3_1980.pdf1980View
343/1990Pemberimilikan Tanah dalam kawasan Rizab Melayu kepada Orang MelayuBil3_1990.pdf1990View
353/2011Penyediaan Personal Guarantee (Jaminan Peribadi) .Bil3_2011.pdf2011View
363/2013Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Bagi Tujuan KediamanArahan PTGS 3.2013.pdf2013View
373/2016Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan melalui Tender Terbuka
- Penggantian Maklumat bagi Lampiran D

Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan Melalui Tender Terbuka Terkini
Arahan PTGS Bil 3 2016.pdf2016View
384/1980Kedudukan Penyelia di Sekim Rancangan Tanah, Negeri SelangorBil4_1980.pdf1980View
394/2011Kelulusan Pemansuhan Fi RM10 Bagi Permohonan Pertukaran Alamat Di Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB).Bil4_2011.pdf2011View
404/2013Penggunaan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dalam Permohonan Pembangunan Tanah20160219105532.pdf2013View
415/1980Yunit Penguat KuasaBil5_1980.pdf1980View
427/2011Tatacara Pengendalian Barang Rampasan Bagi Tindakan Di Bawah Seksyen 426(1)(b) Kanun Tanah Negara 1965.Bil7_2011.pdf2011View
43Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2017PENDAFTARAN URUSNIAGA KE ATAS HAKMILIK UNTUK SKIM PEMBANGUNAN BERSTRATA BAGI TEMPOH PERALIHAN SEBELUM PELAKSANAAN CUKAI PETAK HAKMILIK STRATAArahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil 1 Tahun 2017.pdf2017View
44Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Standard Operating Procedure (SOP) Tindakan Penguatkuasaan Secara Bersepadu bagi Menangani Tapak Pelupusan dan Pembuangan Sampah Haram di Negeri Selangor19032019 ARAHAN PENGARAH PTGS BIL 1 2019.pdf2019View
45Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2019Garis Panduan Pengiraan Faktor Cukai Hakmilik Strata dan Kadar Minimum Petak Bagi Cukai Petak dan Blok Sementara Hakmilik Strata20032019 Arahan PTGS Bil. 2 Thn 2019.pdf2019View
46Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 3/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Jawatankuasa Penyelesaian Pengambilan Tanah Peringkat Daerah Negeri Selangor (JKPPT)06092019 Arahan pengarah tanah dan galian bil 3-2019.pdf2019View
47Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 4/2019Pemakaian Format Laporan Tanah dan Laporan Bergambar Penolong Pegawai Tanah di Negeri Selangor05112019 Arahan PTGS Bil 4 tahun 2019.pdf2019View

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor