Arahan PTGS


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1980Pemberian Milik cara berkumpulan 1980View
21/1981Fail-fail permohonan tanah Kerajaan dari Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1981View
31/1982Penghantaran dan pengambilan balik fail daripada daerah 1982View
41/1983Proses bagi menimbangkan permohonan bagi menukar jenis kegunaan tanah, mengenakan syarat nyata, pecah sempadan, penyatuan dan permohonan tanah. 1983View
51/1988Pelaksanaan Sistem Metrik dalam Pengurusan Tanah. 1988View
61/1995Permohonan pemilikan tanah oleh Warganegara atau Syarikat asing (Seksyen 433B KTN) yang tidak mengikut Garis Panduan dan permohonan yang kena tolak. 1995View
71/1999Penyediaan Kertas Ringkasan 1999View
81/2000Rayuan pengurangan premium bagi kelulusan pemberimilikan tanah daerah dan tukar syarat tanah.
(Tiada Maklumat)
-2000View
91/2001Penyeragaman surat jawapan penolakan permohonan pemberimilikan tanah dan tukar syarat tanah. 2001View
101/2002Penetapan Peratusan (%0) kuota jualan bangunan kediaman kepada Bumiputera bagi tujuan pemberimilikan dan tukar syarat tanah. 2002View
111/2005Laporan bergambar bagi permohonan pemberimilikan tanah dan tukar syarat tanah. 2005View
121/2007Penurunan kuasa kepada Pentadbir Tanah untuk menyediakan Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT) berdasarkan kepada Pelan Akui (PA) yang telah diluluskan. 2007View
131/2010Kelulusan Permit Sementara bahan batuan (Tanah Merah) Di BawahBidang Kuasa Pentadbiran Tanah Daerah (Pundaan Pekeliling Pengarah tanah Dan Galian Selangor) 2010View
141/2011Senarai Peralatan Dan Tuntutan Ganjaran Bagi Barang Rampasan Yang Terlibat Dengan Aktiviti Pengeluaran Pasir Secara Tidak Sah Di Negeri Selangor (Maklumat Tambahan kepada Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 10/2010). 2011View
151/2012Pemberitahuan Penjualan Pelan Bagi Tanah Yang Diperuntukan Sebagai Rizab Kerajaan 2012View
161/2013Pelanjutan Tempoh Program Pemutihan Kilang Tanpa Kebenaran Di Negeri Selangor 2013View
171/2015Penggunaan Borang 4B dibawah Seksyen 69 dibawah Kanun Tanah Negara 1965 Sebagai Permit Mencabut (Extraction) dan Pemindahan Pasir Sungai Bagi Projek-projek yang dijalankan di Sepanang Sungai di Negeri Selangor oleh Kumpulan Semesta Sdn. Bhd. (KSSB) 2015View
181/2016PEWUJUDAN JAWATANKUASA PEMATUHAN PENGAMBILAN TANAH NEGERI SELANGOR 2016View
191/2018PENDAFTARAN URUSNIAGA KE ATAS HAKMILIK UNTUK SKIM PEMBANGUNAN BERSTRATA BAGI TEMPOH PERALIHAN SEBELUM PELAKSANAAN CUKAI PETAK HAKMILIK STRATA 2018View
202/1979Rayuan di atas Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan 1979View
212/1980Pelan surehan (tracing) tanah yang dipohon 1980View
222/1995Keahlian Jawatankuasa Tanah Daerah 1995View
232/2000Garis panduan dalam memperakukan pengurangan bayaran premium bagi kelulusan pemberimilikan tanah dan tukar syarat tanah
(Dibatalkan dengan Pekeliling 1/2005)
2000View
242/2001Garis panduan bagi mengklasifikasikan jenis-jenis industri mengikut kategori industri ringan, sederhana dan berat.
(Dibatalkan dengan Pekeliling 3/2003)
-2001View
252/2002Penerimaan bayaran premium selepas tempoh bayaran luput.
(Dibatalkan dengan Pekeliling 3/2003)
2002View
123 Next