Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun  
11/1987Program Khas Perumahan Kos Rendah Negeri Selangor Aturcara Memproses Permohonan Tukar Syarat TanahPEKELILING 1_87.pdf1987View
22/1987Premuim Pemberimilikan Tanah Dan Premium Tambahan Tukar Syarat Tanah PEKELILING 2_87.pdf1987View
33/1987

Perwakilan Kuasa kepada YAB. Dato’ Menteri Besar Selangor untuk:-

(i) melanjutkan tempoh pembayaran premium tambahan yang disyaratkan di dalam kelulusan tukar syarat tanah di bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara.

(ii) menimbangkan semula permohonan tukar syarat tanah yang tempoh kelulusannya telah luput.

    Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008

PEKELILING 3_87.pdf1987View
44/1987Permohonan Tukar Syarat Tanah/ Permohonan Tanah Yang Berkeluasan 50 Ekar Ke Atas Yang Perlu Dirujuk Kepada Unit Perancang Dan Pembangunan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor Untuk Mendapatkan UlasanPEKELILING 4_87.pdf1987View
55/1987

Perwakilan Kuasa kepasa Pentadbiran Tanah Daerah Untuk:-

i. menimbangkan permohonan kebenaran menggadaikan tanah-tanah, yang tertakluk kepada Sekatan Kepentingan kepada Institusi-Institusi Kewangan.

ii. melanjutkan tempoh mendirikan bangunan yang tidak dapat didirikan dalam masa yang ditetapkan di bawah Seksyen 116(1)(a) Kanun Tanah Negara, 1965.

PEKELILING 5_87.pdf1987View
66/1987Pengurangan Cukai Ke Atas Tapak Sekolah Jenis Kebangsaaan (China Dan Tamil) Di Negeri SelangorPEKELILING 6_87.pdf1987View

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor