Pekeliling 1987


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1987Program Khas Perumahan Kos Rendah Negeri Selangor Aturcara Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah 1987View
22/1987Premuim Pemberimilikan Tanah Dan Premium Tambahan Tukar Syarat Tanah  1987View
33/1987

Perwakilan Kuasa kepada YAB. Dato’ Menteri Besar Selangor untuk:-

(i) melanjutkan tempoh pembayaran premium tambahan yang disyaratkan di dalam kelulusan tukar syarat tanah di bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara.

(ii) menimbangkan semula permohonan tukar syarat tanah yang tempoh kelulusannya telah luput.

    Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008

1987View
44/1987Permohonan Tukar Syarat Tanah/ Permohonan Tanah Yang Berkeluasan 50 Ekar Ke Atas Yang Perlu Dirujuk Kepada Unit Perancang Dan Pembangunan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor Untuk Mendapatkan Ulasan 1987View
55/1987

Perwakilan Kuasa kepasa Pentadbiran Tanah Daerah Untuk:-

i. menimbangkan permohonan kebenaran menggadaikan tanah-tanah, yang tertakluk kepada Sekatan Kepentingan kepada Institusi-Institusi Kewangan.

ii. melanjutkan tempoh mendirikan bangunan yang tidak dapat didirikan dalam masa yang ditetapkan di bawah Seksyen 116(1)(a) Kanun Tanah Negara, 1965.

1987View
66/1987Pengurangan Cukai Ke Atas Tapak Sekolah Jenis Kebangsaaan (China Dan Tamil) Di Negeri Selangor 1987View