Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
   

 PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman

Arahan PTGS

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
262/2010Garis Panduan Pengeluaran Permit Bahan Batuan (Borang 4C) Di Bawah Seksyen 72 Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 Bagi Tujuan Perlombongan Pasir Di Atas tanah Milik (Pindaan Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Selangor Bil.3/2009) 2010View
272/2011Garis Panduan Skim Pemilikan Tanah Kerajaan Untuk Tujuan Bangunan Kediaman Persendirian Di Negeri Selangor (Maklumat Tambahan Kepada Pekeliling Pengarah TanahDan Galian Bil.6/2011). 2011View
282/2012Penyeragaman Prosedur Permohonan Kebenaran Pindahmilik Tanah Untuk Kelulusan Y.A.B Dato' Menteri Besar Selangor Daripada Individu / Syarikat / Persatuan Bumiputera Kepada Individu / Syarikat / Persatuan Bukan Bumiputera 2012View
292/2013Pelaksanaan Tindakan Pelupusan Barang Rampasan Bagi Kesalahan Di Bawah Seksyen 426 Kanun Tanah Negara 1965. 2013View
302/2015Penyeragaman Prosedur Penerimaan Dokumen Hakmilik Keluaran Komputer (DHKK) Semasa Urusan Di Kaunter Pendaftaran Bagi Tujuan Urusan Urusniaga Dan Bukan Urusniaga 2015View
312/2016Pendigitan Pelan Tanah Bagi Permohonan Permintaan Ukur 2016View
322/2018PENGGUNAAN/PENGENAAN NOTIS AMARAN PENDUDUKAN SECARA TAK SAH DI BAWAH SEKSYEN 425 KANUN TANAH NEGARA(KTN),1965   2018View
333/1980Yunit Penguat Kuasa 1980View
343/1990Pemberimilikan Tanah dalam kawasan Rizab Melayu kepada Orang Melayu 1990View
353/2011Penyediaan Personal Guarantee (Jaminan Peribadi) . 2011View
363/2013Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Bagi Tujuan Kediaman 2013View
373/2016Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan melalui Tender Terbuka
- Penggantian Maklumat bagi Lampiran D

Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan Melalui Tender Terbuka Terkini
2016View
384/1980Kedudukan Penyelia di Sekim Rancangan Tanah, Negeri Selangor 1980View
394/2011Kelulusan Pemansuhan Fi RM10 Bagi Permohonan Pertukaran Alamat Di Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB). 2011View
404/2013Penggunaan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dalam Permohonan Pembangunan Tanah 2013View
415/1980Yunit Penguat Kuasa 1980View
427/2011Tatacara Pengendalian Barang Rampasan Bagi Tindakan Di Bawah Seksyen 426(1)(b) Kanun Tanah Negara 1965. 2011View
43Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2017PENDAFTARAN URUSNIAGA KE ATAS HAKMILIK UNTUK SKIM PEMBANGUNAN BERSTRATA BAGI TEMPOH PERALIHAN SEBELUM PELAKSANAAN CUKAI PETAK HAKMILIK STRATA 2017View
44Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Standard Operating Procedure (SOP) Tindakan Penguatkuasaan Secara Bersepadu bagi Menangani Tapak Pelupusan dan Pembuangan Sampah Haram di Negeri Selangor 2019View
45Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2020Prosedur Operasi Standard (SOP) Bagi Permohonan Pemberimilikan Tanah Secara Berkelompok Melalui Pejabat Tanah dan Daerah di Negeri Selangor 2020View
46Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2021PENYELARASAN DAN PENYERAGAMAN BERKAITAN KADAR DEPOSIT BAGI PENGELUARAN PERMIT BAHAN BATUAN DI ATAS TANAH KERAJAAN DAN TANAH HAKMILIK DI NEGERI SELANGOR 2021View
47Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2019Garis Panduan Pengiraan Faktor Cukai Hakmilik Strata dan Kadar Minimum Petak Bagi Cukai Petak dan Blok Sementara Hakmilik Strata 2019View
48Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2020PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) PELAKSANAAN DAN CARTA PERBATUAN BAGI PROGRAM PEMATUHAN SYARAT DAN PENGUATKUASAAN KILANG TANPA KEBENARAN DI NEGERI SELANGOR 2020View
49Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2021PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) BAGI TINDAKAN PENGUATKUASAAN PELANGGARAN SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 127 HINGGA 129 DAN PELUCUTHAKAN DI BAWAH 2021View
50Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 3/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Jawatankuasa Penyelesaian Pengambilan Tanah Peringkat Daerah Negeri Selangor (JKPPT) 2019View


INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat