Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
   

 PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman

Pekeliling 2011

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2011 - Perwakilan Kuasa Meremit Atau Mengecualikan Bayaran Ukur Kepada Pentadbir tanah Daerah bagi Urusan Tanah Tertentu. 2011View
210/2011Pekeliling Pengarah tanah Dan Galian Selangor Bilangan 10/2011 - Kadar Caruman Parit Jabatan Pengairan Dan Saliran Dalam Memproses Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Dan Mengubah Syarat tanah Di Negeri Selangor 2011View
311/2011Surat_PEKELILING7_2011    2011View
42/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 2/2011 - Pengenaan Denda Keatas Hakmilik @ Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga Yang Lewat Dipungut. 2011View
53/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 3/2011 - Garis Panduan Perolehan Hartanah Dan Paras Harga baru Oleh Warganegara Asing / Penduduk Tetap / Syarikat Asing Di Negeri Selangor. 2011View
64/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 4/2011 - Penyediaan Tapak Perkuburan Islam Dan Bukan Islam Dan Pengenaan Bayaran Caruman Tabung Amanah Perkuburan. 2011View
75/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 5/2011 - Garis Panduan Pengeluaran Suratan Hakmilik Kepada Menteri Besar Selangor (Perbadanan) bagi Tanah-Tanah Kerajaan Negeri Selangor. 2011View
86/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 6/2011 - Garis Panduan Skim Pemilikan Tanah Kerajaan Untuk Tujuan Bangunan Kediaman Persendirian Di Negeri Selangor 2011View
97/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 7/2011 - Garis Panduan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Tanah Kerajaan Di Negeri Selangor 2011View
108/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 8/2011 - Garis Panduan Kegunaan Tanah Untuk Tujuan Rumah Ibadat Bukan Islam Di Negeri Selangor 2011View
119/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 9/2011 - Pewakilan Kuasa Bagi Mempertimbangkan Pengecualian Denda Lewat Bayaran Cukai Tanah 2011View


INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat