Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun  
11/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2011 - Perwakilan Kuasa Meremit Atau Mengecualikan Bayaran Ukur Kepada Pentadbir tanah Daerah bagi Urusan Tanah Tertentu.PEKELILING1_2011.pdf2011View
210/2011Pekeliling Pengarah tanah Dan Galian Selangor Bilangan 10/2011 - Kadar Caruman Parit Jabatan Pengairan Dan Saliran Dalam Memproses Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Dan Mengubah Syarat tanah Di Negeri SelangorPEKELILING10_2011.pdf2011View
311/2011Surat_PEKELILING7_2011   terhad_2.pdf2011View
42/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 2/2011 - Pengenaan Denda Keatas Hakmilik @ Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga Yang Lewat Dipungut.PEKELILING2_2011.pdf2011View
53/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 3/2011 - Garis Panduan Perolehan Hartanah Dan Paras Harga baru Oleh Warganegara Asing / Penduduk Tetap / Syarikat Asing Di Negeri Selangor.PEKELILING3_2011_0.pdf2011View
64/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 4/2011 - Penyediaan Tapak Perkuburan Islam Dan Bukan Islam Dan Pengenaan Bayaran Caruman Tabung Amanah Perkuburan.PEKELILING4_2011.pdf2011View
75/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 5/2011 - Garis Panduan Pengeluaran Suratan Hakmilik Kepada Menteri Besar Selangor (Perbadanan) bagi Tanah-Tanah Kerajaan Negeri Selangor.PEKELILING5_2011.pdf2011View
86/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 6/2011 - Garis Panduan Skim Pemilikan Tanah Kerajaan Untuk Tujuan Bangunan Kediaman Persendirian Di Negeri SelangorPEKELILING6_2011.pdf2011View
97/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 7/2011 - Garis Panduan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Tanah Kerajaan Di Negeri SelangorPekeliling 7-2011.pdf2011View
108/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 8/2011 - Garis Panduan Kegunaan Tanah Untuk Tujuan Rumah Ibadat Bukan Islam Di Negeri SelangorPEKELILING8_2011.pdf2011View
119/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 9/2011 - Pewakilan Kuasa Bagi Mempertimbangkan Pengecualian Denda Lewat Bayaran Cukai TanahPEKELILING9_2011.pdf2011View

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor