Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun  
11/2007

Penurunan Kuasa Kepada Pentadbir Tanah Untuk Membuat Keputusan Ke Atas Sebahagian Permohonan Kebenaran Pindahmilik Dan Lain-Lain Perkara Yang Berkaitan Dengan Kebenaran Pindahmilik

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.12/2010

PEKELILING 1_07.pdf2007View
210/2007Penyelarasan Dan Semakan Semula Syarat-Syarat Dan Bayaran Pemberimilikan Untuk Laluan Paip Gas Milik Petronas Berhad Di Negri Selangor Darul EhsanPEKELILING 10_07.pdf2007View
32/2007Tatacara Pemakaian Pekeliling KPTG Bil. 1/2003 Ke Atas Kilang-Kilang Tanpa Kebenaran Yang Terlibat Dengan Program Pemutihan Kilang-Kilang Tanpa Kebenaran Di Negeri Selangor PEKELILING 2_07.pdf2007View
43/2007Penetapan Kuota Bumiputera Dalam Perlaksanaan Pembangunan Tanah Dan Lain-Lain Perkara Yang Berkaitan Dengan Kuota Bumiputera  PEKELILING 3_07.pdf2007View
54/2007Pengenaan Caruman Infrastruktur Sosial Bagi Pembangunan Melebihi 1 Hingga 10 Ekar Dalam Negeri SelangorPEKELILING 4_07.pdf2007View
65/2007Tatacara Pelaksanaan Pelarasan Cukai Tanah Bagi Memutihkan Hakmilik Kategori Bangunan Kediaman Yang Tidak Memenuhi Maksud Kegunaannya  PEKELILING 5_07.pdf2007View
77/2007Pemberian Insentif Premium Mengikut Program Pemutihan Kilang Tanpa Kebenaran Bagi Permohonan Yang Telah Diluluskan Tukar Syarat Tanah Sebelum Pelaksanaan Pekeliling PTG Bil.6/2006PEKELILING 7_07.pdf2007View
88/2007Panduan Mendaftarkan Urusan Kemudahan Pembiayaan Perbankan Islam Melalui Konsep Musyarakah MutanaqisahPEKELILING 8_07.pdf2007View
99/2007Kelulusan Permit Sementara Bahan-Bahan (Tanah Merah) Di Bawah Bidang Kuasa Pentadbir Tanah DaerahPEKELILING 9_07.pdf2007View
109/2007Kaedah/ Tatacara Pelupusan Barangan Rampasan/ Hidupan/ Ternakan Yang Telah Di Lucut hak Atau Disifatkan Telah Dilucutkan Kerana Kesalahan Di Bawah Seksyen 425 Atau 426 Kanun Tanah Negara, 1965 Untuk Pemakaian Oleh Pejabat Tanah Di SelangorPEKELILING 9_07_01.pdf2007View
11Batal 4/2007Pembatalan Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 4/2007 Berkaitan Dengan Pengenaan Caruman Infrastruktur Sosial Bagi Pembangunan Melebihi 1 Hingga 10 Ekar Dalam Negeri Selangor  PEKELILING 4_07_01.pdf2007View

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Whatsapp 
(Saluran Aduan): +6019-220 7847 
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor