Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
   

 PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman

Pekeliling 2007

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2007

Penurunan Kuasa Kepada Pentadbir Tanah Untuk Membuat Keputusan Ke Atas Sebahagian Permohonan Kebenaran Pindahmilik Dan Lain-Lain Perkara Yang Berkaitan Dengan Kebenaran Pindahmilik

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.12/2010

2007View
210/2007Penyelarasan Dan Semakan Semula Syarat-Syarat Dan Bayaran Pemberimilikan Untuk Laluan Paip Gas Milik Petronas Berhad Di Negri Selangor Darul Ehsan 2007View
32/2007Tatacara Pemakaian Pekeliling KPTG Bil. 1/2003 Ke Atas Kilang-Kilang Tanpa Kebenaran Yang Terlibat Dengan Program Pemutihan Kilang-Kilang Tanpa Kebenaran Di Negeri Selangor  2007View
43/2007Penetapan Kuota Bumiputera Dalam Perlaksanaan Pembangunan Tanah Dan Lain-Lain Perkara Yang Berkaitan Dengan Kuota Bumiputera   2007View
54/2007Pengenaan Caruman Infrastruktur Sosial Bagi Pembangunan Melebihi 1 Hingga 10 Ekar Dalam Negeri Selangor 2007View
65/2007Tatacara Pelaksanaan Pelarasan Cukai Tanah Bagi Memutihkan Hakmilik Kategori Bangunan Kediaman Yang Tidak Memenuhi Maksud Kegunaannya   2007View
77/2007Pemberian Insentif Premium Mengikut Program Pemutihan Kilang Tanpa Kebenaran Bagi Permohonan Yang Telah Diluluskan Tukar Syarat Tanah Sebelum Pelaksanaan Pekeliling PTG Bil.6/2006 2007View
88/2007Panduan Mendaftarkan Urusan Kemudahan Pembiayaan Perbankan Islam Melalui Konsep Musyarakah Mutanaqisah 2007View
99/2007Kelulusan Permit Sementara Bahan-Bahan (Tanah Merah) Di Bawah Bidang Kuasa Pentadbir Tanah Daerah 2007View
109/2007Kaedah/ Tatacara Pelupusan Barangan Rampasan/ Hidupan/ Ternakan Yang Telah Di Lucut hak Atau Disifatkan Telah Dilucutkan Kerana Kesalahan Di Bawah Seksyen 425 Atau 426 Kanun Tanah Negara, 1965 Untuk Pemakaian Oleh Pejabat Tanah Di Selangor 2007View
11Batal 4/2007Pembatalan Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 4/2007 Berkaitan Dengan Pengenaan Caruman Infrastruktur Sosial Bagi Pembangunan Melebihi 1 Hingga 10 Ekar Dalam Negeri Selangor   2007View


INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat