Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun  
11/1985Jaminan Bank Atau Wang Pertaruhan Bon Dalam Surat Perjanjian Mengambus Dan Merata Mengenai Tanah-Tanah Yang Dikeluarkan Untuk Pajakan GalianPEKELILING 1_85.pdf1985View
22/1985Bayaran Tunggakan Cukai Tanah Secara Ansuran     
Perenggan 3.4 dibatalkan dengan Pekeliling Bil.6/1985
PEKELILING 2_85.pdf1985View
33/1985Perwakilan Kuasa Kepada Pentadbir Tanah Daerah Untuk Diluluskan Permohonan-Permohonan Yang Dibuat Oleh Bank-Bank Asing Berkenaan Pemegangan Gadaian Atas Tanah- Tanah Yang Tertakluk Kepada Syarat Kegunaan Kediaman Atau Perniagaan     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.9/1985
PEKELILING 3_85.pdf1985View
44/1985Dasar Mengesport Bahan Batu Ke Luar Negeri     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1997
PEKELILING 4_85.pdf1985View
55/1985Perwakilan Kuasa Kepada Y.A.B Menteri Besar Selangor Bagi Meluluskan Pemberimilikan Tanah Di Bawah Seksyen 42(1)(A) Kanun Tanah Negara Bagi Tanah-Tanah Yang Terlibat Dengan Pengambilan TanahPEKELILING 5_85.pdf1985View
66/1985Kadar Denda Lewat Bagi Hakmilik-Hakmilik Yang Terlibat Dengan Bayaran Tunggakan Cukai Tanah Secara AnsuranPEKELILING 6_85.pdf1985View
77/1985Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah Yang Terletak Di Kampung Baru Cina, Kampung India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pajakan 30 Tahun     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997
PEKELILING 7_85.pdf1985View
88/1985Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah Yang Terletak Di Kampung Baru Cina, India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pakajan 30 Tahun     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997
PEKELILING 8_85.pdf1985View
99/1985Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) (No.2) 1985 (Akta A624/ 1985)PEKELILING 9_85.pdf1985View

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor