Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun  
11/1953Policy Relating To Issue Of Leases Of State LandPEKELILING 1_53.pdf1953View
21/1954Revision Of Rents Under Section 31 Of The Land Code (Cap 138)PEKELILING 1_54.pdf1954View
31/1956Protection Of Interests Of Fishing Industry In Coastal AreasPEKELILING 1_56.pdf1956View
41/1958Remission Of Survey Fee Under Land Rule 33PEKELILING 1_58.pdf1958View
51/1959Application For LandPEKELILING 1_59.pdf1959View
61/1960Cancellation Of Applications For Non- PaymentPEKELILING 1_60.pdf1960View
71/1961Rescission Of Express Condition Of Title Under Section 41 (I) Of The Land Code To Permit The Land For Building DevelopmentPEKELILING 1_61.pdf1961View
81/1962Terms And Conditions Of Alienation Of Country Town And Village Lands To The Federal GovernmentPEKELILING 1_62.pdf1962View
91/1963Alienation Of Land In New VillagesPEKELILING 1_63.pdf1963View
101/1964Discretionary Power Of Collector Of Land Revenue Under Section 218 Of The Land CodePEKELILING 1_64.pdf1964View
111/1965Undang-Undang Tanah KebangsaanPEKELILING 1_65.pdf1965View
121/1966Kelambatan Diatas Pendaftaran Instrument-Instrument Diserahkan Untuk DidaftarkanPEKELILING 1_66.pdf1966View
131/1967Cagaran Ke Atas Bahagian Yang Tak DipecahkanPEKELILING 1_67.pdf1967View
141/1968Acquisition of Land Under the Provisions of Land Acquisition Enactment (F.M.S. Cap 140)PEKELILING 1_68.pdf1968View
151/1969Perwakilan Kuasa Kepada Menteri Besar, Selangor Berkaitan Permohonan Galian Yang Tertentu Di Bawah Enakmen Melombong Bab 147PEKELILING 1_69.pdf1969View
161/1970Perubahan Cukai Terhadap Tanah Bandar Atau Tanah Pekan Kecil Dipegang Di Bawah Grant Atau Certificate Of Title Yang Tertakluk Kepada Syarat Nyata PertanianPEKELILING 1_70.pdf1970View
171/1971Permohonan Tanah LombongPEKELILING 1_71.pdf1971View
181/1973Cagaran Tanah Desa Yang Mempunyai Sekatan Hak Kepada Perbadanan Pertanian Kemajuan Negeri Selangor Atau MaraPEKELILING 1_73.pdf1973View
191/1974Land Rule 7PEKELILING 1_74.pdf1974View
201/1975Melanjutkan Tempoh Syarat Nyata Atau Syarat Terfaham (Implied Condition) Diatas Hakmilik TanahPEKELILING 1_75.pdf1975View
211/1976Buku Daftar Hakmilik Bagi Daerah Baru PEKELILING 1_76.pdf1976View
221/1977Pindaan Cukai Ke Atas Tanah Di Kampung-Kampung Baru Untuk Rumah Kediaman Dan KedaiPEKELILING 1_77.pdf1977View
231/1978Formula Untuk Mengenakan Bayaran Bagi Pengeluaran Tanah Dan Rumah Di Rancangan Perumahan Kerajaan Harga Murah
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.11/1979
PEKELILING 1_78.pdf1978View
241/1979Alamat Pemilik TanahPEKELILING 1_79.pdf1979View
251/1980 Kaedah Pembayaran Tanah Dan Rumah Bagi Rancangan Perumahan Murah Kerajaan Negeri SelangorPEKELILING 1_80.pdf1980View
261/1981Rujukan Kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor Ke Atas Semua Permohonan Tukar Syarat Jenis Kegunaan Tanah Untuk Perumahan Dan Sebagainya Untuk PandanganPEKELILING 1_81.pdf1981View
271/1982Penjualan Tanah-Tanah Lot Tepi Di Rancangan-Rancangan Perumahan Usahasama Syarikat-Syarikat Swasta Dengan Kerajaan NegeriPEKELILING 1_82.pdf1982View
281/1984Bidang Tugas Dan Keahlian Jawatankuasa Tanah Daerah     
Perenggan 3 dibatalkan dengan Pekeliling Bil.2/1991
PEKELILING 1_84.pdf1984View
291/1985Jaminan Bank Atau Wang Pertaruhan Bon Dalam Surat Perjanjian Mengambus Dan Merata Mengenai Tanah-Tanah Yang Dikeluarkan Untuk Pajakan GalianPEKELILING 1_85.pdf1985View
301/1986Pembangunan Berperingkat Bagi Tanah-Tanah Yang Diluluskan Tukar SyaratPEKELILING 1_86.pdf1986View
311/1987Program Khas Perumahan Kos Rendah Negeri Selangor Aturcara Memproses Permohonan Tukar Syarat TanahPEKELILING 1_87.pdf1987View
321/1988Melanjutkan Tempoh Bayaran Baki Harga Jualan Bagi Tanah Yang Telah Dilelongkan Di Bawah Seksyen 265 Kanun Tanah NegaraPEKELILING 1_88.pdf1988View
331/1989

Dasar Pengeluaran Dan Pembaharuan Lesen Menduduki Sementara Di Atas Tanah Kerajaan Dan Tanah Rizab Dalam Kawasan Estet Untuk Tujuan Pertanian Kepada Syarikat-Syarikat Yang Memiliki Estet

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997

PEKELILING 1_89.pdf1989View
341/1990Perwakilan Kepada Pentadbir Tanah Daerah Untuk Meluluskan Permohonan Menggadaikan Tanah Yang Tertakluk Kepada Sekatan Kepentingan Kepada Syarikat Dan Badan LainPEKELILING 1_90.pdf1990View
351/1991Menurunkan Kuasa Kebenaran Pindahmilik Kepada Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1994
PEKELILING 1_91.pdf1991View
361/1992Tempoh Pembayaran Premium Bagi Pemberimilikan Tanah Dan Tukar Syarat
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008
PEKELILING 1_92.pdf1992View
371/1993

a. Pewartaan Kawasan Lapang Dan Kemudahan Awam Sebagai Simpanan Kerajaan

b. Penolakan Terus Permohonan-Permohonan Tanah Di Kawasan Lapang Dan Kemudahan Awam 

PEKELILING 1_93.pdf1993View
381/1994Tatacara Memproses Permohonan Kebenaran Mendapatkan Tanah Atau Sesuatu Kepentingan Tanah Dan Lain-Lain Urusan Oleh Warganegara/ Syarikat Asing, Di Bawah Seksyen 433(B) Kanun Tanah Negara  PEKELILING 1_94.pdf1994View
391/1995Pindaan Penurunan Kuasa Kebenaran Pindahmilik Kepada Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.2/1997
PEKELILING 1_95.pdf1995View
401/1996

Bayaran RM100,000.00 Sebagai Syarat Kelulusan Kepada Perolehan Harta Tanah Oleh Warganegara Asing/ Syarikat Asing Di Bawah Seksyen 433B Kanun Tanah Negara

Pekeliling Bil.1/1998

PEKELILING 1_96.pdf1996View
411/1997Larangan Mengeksport Pasir Ke Luar NegaraPEKELILING 1_97.pdf1997View
421/1998Perlaksanaan Penarikan Balik Levi Yang Dikenakan Ke Atas Perolehan Hartanah Oleh Orang Bukan Warganegara/ Syarikat AsingPEKELILING 1_98.pdf1998View
431/1999Penubuhan Unit Hakmilik Strata Di Pejabat Tanah Dan Galian Selangor Bagi Pemprosesan Setempat Hakmilik Strata (“One-Stop Agency”)PEKELILING 1_99.pdf1999View
441/2000

Penurunan Kuasa Kebenaran Pindahmilik Kepada Ahli-Ahli Majlis Mesyurat Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/2008

PEKELILING 1_00.pdf2000View
451/2001Pengeksportan Pasir Ke Luar Negara PEKELILING 1_01.pdf2001View
461/2002Pengurangan Bayaran Semasa Menbuat urusan Pindahmilik Bagi kali Pertama Ke Atas Hakmilik Bangunan Bertingkat (Hakmilik Strata)   Pekeliling dibatalkan berkuatkuasa 01 Ogos 2020.
..
2002View
471/2003

Bayaran Premium Secara Ansuran

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/2010

PEKELILING 1_03.pdf2003View
481/2004Permohonan Lanjutan Tempoh Pajakan Tanah Di Kampong-Kampong Baru Negeri Selangor   PEKELILING 1_04.pdf2004View
491/2005Pembatalan Terma-Terma Di Dalam Arahan / Pekeliling-Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Mengenai Pengurangan Bayaran Premium Tambahan Bagi Permohonan Mengubah Kategori Dan Tukar Syarat Tanah Yang Bertentangan Dengan Kaedah-Kaedah Tanah Selangor 2003 PEKELILING 1_05.pdf2005View
501/2006Syarat Pemberimilikan Tanah Kepada Orang AsliPEKELILING 1_06.pdf2006View
511/2007

Penurunan Kuasa Kepada Pentadbir Tanah Untuk Membuat Keputusan Ke Atas Sebahagian Permohonan Kebenaran Pindahmilik Dan Lain-Lain Perkara Yang Berkaitan Dengan Kebenaran Pindahmilik

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.12/2010

PEKELILING 1_07.pdf2007View
521/2008Penyelarasan Dasar-Dasar Baru Berkaitan Urusan Tanah Di Negeri SelangorPEKELILING 1_08.pdf2008View
531/2009Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 1 / 2009 - Dasar Perolehan Hartanah Kepada Warganegara Asing Bagi Tujuan Bangunan KediamanPEKELILING 1_09.pdf2009View
541/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2010 - Dasar Pemilikan Tanah Untuk Kegunaan Rumah Ibadat Bukan Islam.PEKELILING 1_10.pdf2010View
551/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2011 - Perwakilan Kuasa Meremit Atau Mengecualikan Bayaran Ukur Kepada Pentadbir tanah Daerah bagi Urusan Tanah Tertentu.PEKELILING1_2011.pdf2011View
561/2012Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2012
Pengenaan Fi Tahunan Dan Royalti Ke atas Longgokan (Stockpile) Pasir Transit Di Negeri Selangor.
PEKELILING1_2012.pdf2012View
571/2013Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2013
Garis Panduan Pengeluaran Lesen Pendudukan Sementara Dibawah Seksyen 65 Kanun Tanah Negara 1965 Bagi Maksud Kegunaan Pondok Pengawal.
Pek. PTGS Bil.1.2013.pdf2013View
581/2014Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 1/2014 - Garis Panduan Perolehan Hartanah Oleh Warganegara Asing/Penduduk Tetap/Syarikat Asing Di Negeri SelangorPekeliling PTGS Bil 1 2014.pdf2014View
591/2015PELANJUTAN TEMPOH PROGRAM PEMUTIHAN KILANG TANPA KEBENARAN DI NEGERI SELANGORPekelililing PTGS Bil.1 Thn 2015 (1).pdf2015View
601/2016KAEDAH PEMBAYARAN PREMIUM DAN PREMIUM TAMBAHAN KE ATAS KELULUSAN PERMOHONAN PEMBERIMILIKAN DAN PEMBANGUNAN TANAH DI NEGERI SELANGORptgsbil12016.pdf2016View
611/2017DASAR PEMBANGUNAN BERORIENTASIKAN INFRASTRUKTUR AWAM DI NEGERI SELANGOR
 
Pekeliling PTGS Bil.1 Tahun 2017.pdf2017View
6210/1973Syarat-Syarat Pengeluaran Milik Tanah Untuk Tapak Rumah Dan Kedai Di Kampong-Kampong Baru Dan Lain-Lain Kampong Pemindahan
 Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997
PEKELILING 10_73.pdf1973View
6310/1974 Melanjutkan Masa Untuk Bayaran Premium Dan Lain-Lain Mengikut Kaedah 7 Dalam Kaedah-Kaedah Tanah Selangor
 Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008, Para 5.1 & 5.2
PEKELILING 10_74.pdf1974View
6410/1975Pembekuan Permohonan TanahPEKELILING 10_75.pdf1975View
6510/1977Consolidated Annul Charge (CAC)PEKELILING 10_77.pdf1977View
6610/1979Temuduga Untuk Rancangan Rumah Murah Dan Rancangan TanahPEKELILING 10_79.pdf1979View
6710/2007Penyelarasan Dan Semakan Semula Syarat-Syarat Dan Bayaran Pemberimilikan Untuk Laluan Paip Gas Milik Petronas Berhad Di Negri Selangor Darul EhsanPEKELILING 10_07.pdf2007View
6810/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 10 / 2010 - Tatacara Pemberian Dan Tuntutan Ganjaran Bagi Barang Rampasan Yang Terlibat Dengan Aktiviti  Pengeluaran Pasir Secara Tidak Sah Di Negeri SelangorPEKELILING 10_10.pdf2010View
6910/2011Pekeliling Pengarah tanah Dan Galian Selangor Bilangan 10/2011 - Kadar Caruman Parit Jabatan Pengairan Dan Saliran Dalam Memproses Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Dan Mengubah Syarat tanah Di Negeri SelangorPEKELILING10_2011.pdf2011View
7011/1974Contoh Surat Perjanjian Untuk Pajak GalianPEKELILING 11_74.pdf1974View
7111/1975Sumbangan Saliran
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/1976
PEKELILING 11_75.pdf1975View
7211/1977Tuntutan Ke Atas Kerajaan Negeri Dan Ejen-Ejen Kerajaan NegeriPEKELILING 11_77.pdf1977View
7311/1979Kaedah Pembayaran Tanah Dan Rumah Bagi Rancangan Perumahan Murah Kerajaan Negeri SelangorPEKELILING 11_79.pdf1979View
7411/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 11 / 2010 - Pengenaan Kadar Baru Premium Tanah Bagi Tapak Pencawang Elektrik / Substesen Dan Stesen Tenaga Nasional Berhad (Tnb) Di Negeri Selangor PEKELILING 11_10.pdf2010View
7511/2011Surat_PEKELILING7_2011   terhad_2.pdf2011View
7612/1954Filing Of Acquisition Of LandPEKELILING 12_54.pdf1954View
7712/1974Menyampaikan Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Kepada Jabatan-Jabatan TeknikPEKELILING 12_74.pdf1974View
7812/1977Pindaan Perwakilan Kuasa Kepada Pemungut-Pemungut Di Bawah Seksyen 13, Kanun Tanah Negara Yang Telah Diisytiharkan Dalam Pemberitahu Undang-Undang 20 Bertarikh 12/12/68 Dengan Menambah Butiran-Butiran (V), (VI), (VIII) Dan (IX) Selepas Butiran (IV).PEKELILING 12_77.pdf1977View
7912/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 12 / 2010 - Penurunan Kuasa Kepada Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Selangor (Ptgs) Dan Pentadbir Tanah Daerah Bagi Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan Meminda Syarat Kelulusan MMKN PEKELILING 12_10.pdf2010View
8013/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 13 / 2010 - Pengenaan Kadar Baru Bagi Royalti Bahan Batuan (Kuari) Di Negeri Selangor PEKELILING 13_10.pdf2010View
8114/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 14/2010 - Panduan Pemberimilikan Tanah Dasar Laut Bagi Tujuan Pembangunan Di Atas Dasar Air Di Negeri Selangor     PEKELILING 14_10.pdf2010View
8215/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 15/2010 - Tatacara Pemberian Dan Tuntutan Ganjaran Bagi Tindakan Perampasan Tanah Pelanggaran Syarat Dibawah Seksyen 128 Kanun Tanah Negara, 1965 Terhadap Tanah-Tanah Yang Terlibat Dengan Aktiviti Pengeluaran Pasir Secara Tidak Sah Di Negeri Selangor PEKELILING 15_10.pdf2010View
8316/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 16/2010 - Pelaksanaan Kadar Baru Fi Pejabat Bagi Pendaftaran Pindahmilik Tanah Dan Pengenaan Denda Ke Atas Hakmilik Atau Suratcara Urusniaga Yang Lewat Dipungut.PEKELILING 16_10.pdf2010View
842/1952Acquisition of Land Under the Provisions of Land Acquisition Enactment (F.M.S. Cap 140)Pekeliling 2_52_2.pdf1952View
852/1954Rebate Of Quit RentPEKELILING 2_54.pdf1954View
862/1958Rebate Of Rent Under Land Rule 22b (i)1958View
872/1959Rescission Of Express Condition Of Title Under Section 41 (I) Of The Land Code For Planting RubberPEKELILING 2_59.pdf1959View
882/1960Alienation Of Land Under (Group Settlement Area) ActPEKELILING 2_60.pdf1960View
892/1962Rescission Of Express Condition Of Title Under Section 41 (1) Of The Land Code To permit The Land For Building DevelopmentPEKELILING 2_62.pdf1962View
902/1963Appeal Under Section 38 Of The Land Acquisition Act 1950PEKELILING 2_63.pdf1963View
912/1964Renewal Of Mining LeasesPEKELILING 2_64.pdf1964View
922/1965Procedure To Be Adopted For Obtaining Titles To Land Required By The Federal GovernmentPEKELILING 2_65.pdf1965View
932/1966Mengunakan Pen Mata Bulat (Ball–Point Pen) Dalam Borang Jual Beli, D.L.L Dan Daftar GeranPEKELILING 2_66.pdf1966View
942/1967Kuasa Untuk Pemungut Hasil Tanah Menolak Permohonan-Permohonan Tanah Tertentu Tanpa Keputusan Daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
(Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.2/1969)
PEKELILING 2_67.pdf1967View
952/1968Location of Sites and Land AcquisitionPEKELILING 2_68.pdf1968View
962/1969Perwakilan Kuasa Kepada Pemungut Hasil Tanah Untuk Menolak Permohonan-Permohonan Tanah Tertentu Dibawah Kanun Tanah NegaraPEKELILING 2_69.pdf1969View
972/1970Pindaan Cukai Tanah Di Bawah Seksyen 101 Kanun Tanah NegaraPEKELILING 2_70.pdf1970View
982/1971Jawatankuasa Pemilihan Tanah Daerah-Daerah Negeri SelangorPEKELILING 2_71.pdf1971View
992/1973 Bayaran Untuk Memeriksa Buku Daftar PEKELILING 2_73.pdf1973View
1002/1974Cagaran Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak Kepada Kerajaan, Badan-Badan Berkanun Kerajaan, Syarikat-Syarikat Kerjasama Dan Bank-Bank
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.6/1976
PEKELILING 2_74.pdf1974View
1012/1975Lesen Tumpangan SementaraPEKELILING 2_75.pdf1975View
1022/1976Penyaksian (Attestation) Surat-Suratcara Urusan Yang Dibuat Di Sarawak Dan Sabah Bagi Tanah-Tanah Dalam Kawasan Simpanan Melayu Di Negeri SelangorPEKELILING 2_76.pdf1976View
1032/1977Pindaan Kepada Seksyen 20 Kaedah-Kaedah Tanah, Negeri Selangor, 1966 Dengan Memasukkan Dua Butiran Baru 63 Dan 64 Selepas Sahaja Butiran 62 PEKELILING 2_77.pdf1977View
1042/1978Menghantar Salinan Warta Kerajaan Pengambilan Balik Tanah Kepada Pejabat Perancang Bandar Dan KampungPEKELILING 2_78.pdf1978View
1052/1979Perwakilan Kuasa Kepada Pemungut Hasil Tanah Untuk Menolak Permohonan Pindahmilik Yang Dikenakan Di Atas Suratan Hakmilik Sebagai Sekatan HakPEKELILING 2_79.pdf1979View
1062/1980Tanah Simpanan Melayu PEKELILING 2_80.pdf1980View
1072/1981Perwakilan Kuasa Kepada Pemungut Hasil Tanah Berkaitan Dengan Seksyen 67(3) Kanun Tanah NegaraPEKELILING 2_81.pdf1981View
1082/1984Dasar Pembangunan Tanah IndustriPEKELILING 2_84.pdf1984View
1092/1985Bayaran Tunggakan Cukai Tanah Secara Ansuran     
Perenggan 3.4 dibatalkan dengan Pekeliling Bil.6/1985
PEKELILING 2_85.pdf1985View
1102/1986Kadar Bayaran Premium Bagi Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah-Tanah Di Kampung Baru Cina, Kampung India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pajakan 60 Tahun
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997
PEKELILING 2_86.pdf1986View
1112/1987Premuim Pemberimilikan Tanah Dan Premium Tambahan Tukar Syarat Tanah PEKELILING 2_87.pdf1987View
1122/1988(i) Kaedah-Kaedah Tanah Selangor (Pindaan) (No. 1) 1988.
(ii) Kaedah-Kaedah Tanah Selangor (Pindaan) (No. 2) 1988.
(iii) Kaedah-Kaedah Lombong (Selangor) (Pindaan) 1988.
PEKELILING 2_88.pdf1988View
1132/1989Kadar Bayaran Premium Bagi Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah-Tanah Kampung Baru Cina, Kampung India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pajakan 30 Tahun   PEKELILING 2_89.pdf1989View
1142/1990

Menurunkan Kuasa Kebenaran Pindahmilik Kepada Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan     

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1991

PEKELILING 2_90.pdf1990View
1152/1991Keahlian Jawatankuasa Tanah Daerah
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/2008
PEKELILING 2_91.pdf1991View
1162/1992Laporan Kemajuan Bulanan Proses Permohonan Pengambilan Balik Tanah Di seluruh Daerah Negeri Selangor Darul Ehsan.PEKELILING 2_92.pdf1992View
1172/1993

 Kehadiran Ketua Penolong Pegawai (Pembangunan) Di Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tanah Daerah

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/2008

PEKELILING 2_93.pdf1993View
1182/1994Pemberian Remitan (Remission) Cukai Kepada Hakmilik Tanah Yang Cukainya Dikutip Kiraan Baru Bagi Tahun 1994 Dan Penyelarasan Jumlah Cukai Tanah Bagi Hakmilik Yang Mempunyai Kadar Cukai Yang Bermasalah Atau Taktif Jenis Cukainya Mengelirukan  PEKELILING 2_94.pdf1994View
1192/1995Kadar Peratusan Pembinaan Rumah Kos Rendah Dan Rumah Kos Sederhana Rendah Bagi Permohonan Tukar Syarat Tanah Kepada Bangunan (Perumahan)   PEKELILING 2_95.pdf1995View
1202/1996Sumbangan SaliranPEKELILING 2_96.pdf1996View
1212/1997Pindaan Penurunan Kuasa Kebenaran Pindah Milik Kepada Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor
 
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/2000
PEKELILING 2_97.pdf1997View
1222/1998Garis Panduan Pelaksanaan Keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Selangor Bagi Menambah Kuasa Lesen Pentadbir Tanah Daerah Untuk Meluluskan Lesen Menduduki Sementara Bagi Tanah-Tanah Pertanian Dari 3 Ekar Kepada 10 Ekar
   
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/2008
PEKELILING 2_98.pdf1998View
1232/1999Kajian Semula Kadar Bayaran Lesen Menduduki Sementara (LMS)PEKELILING 2_99.pdf1999View
1242/2000Perwakilan Kuasa Kepada Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Untuk Melanjutkan Tempoh Bayaran Premium Bagi Kelulusan Pemberimilikan Tanah Dan Tukar Syarat Tanah  
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008
PEKELILING 2_00.pdf2000View
1252/2001Garis Panduan Kadar-Kadar Premium Untuk Pemberimilikan Tanah Tapak-Tapak Yang Telah Lama Diduduki PEKELILING 2_01.pdf2001View
1262/2002

Penerima bayaran Premium Setelah Tempoh Bayaran Luput

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil. 3/2003

PEKELILING 2_02.pdf2002View
1272/2003Pemberimilikan Tanah Kepada Majlis Agama Islam Selangor Bagi Tapak-Tapak Keagamaan Islam Di Negeri SelangorPEKELILING 2_03.pdf2003View
1282/2005

Pemakaian Kaedah 12A, Kaedah-Kaedah Tanah Selangor Mengenai Pengurangan Bayaran Premium Tambahan Bagi Permohonan Mengubah Kategori Dan Tukar Syarat Tanah Serta Tatacara Pengurangan Bayaran Premium Tambahan Tersebut   

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/2010

PEKELILING 2_05.pdf2005View
1292/2006

Pengenaan Caruman Infrastruktur Sosial Bagi Pembangunan Kurang Dari 10 Ekar Dalam Negeri Selangor    

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/2007

PEKELILING 2_06.pdf2006View
1302/2007Tatacara Pemakaian Pekeliling KPTG Bil. 1/2003 Ke Atas Kilang-Kilang Tanpa Kebenaran Yang Terlibat Dengan Program Pemutihan Kilang-Kilang Tanpa Kebenaran Di Negeri Selangor PEKELILING 2_07.pdf2007View
1312/2008

Justifikasi Individu Yang Layak Dipertimbangkan Untuk Permohonan Pengurangan Premium

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/2010

PEKELILING 2_08.pdf2008View
1322/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 2/2010 - Garis Panduan Menjalankan Prosiding Siasatan Dan Menentukan Award Pampasan Dibawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486).PEKELILING 2_10.pdf2010View
1332/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 2/2011 - Pengenaan Denda Keatas Hakmilik @ Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga Yang Lewat Dipungut.PEKELILING2_2011.pdf2011View
1342/2012Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 2/2012
Penilaian Tanah Awal Oleh Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Bagi Tujuan Permohonan Pemberimilikan Dan Pembangunan Tanah Di Negeri Selangor.
Pekeliling 2-2012.pdf2012View
1352/2013Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 2/2013
Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Bagi Tujuan Papan Iklan (Billboard)
Pekeliling 2-2013.pdf2013View
1362/2014Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 2/2014 - Pengurusan Permit Pemindahan Pasir Untuk Longgokan Pasir (Stockpile) Transit Di Negeri Selangorpekeliling PTG Bil.2 thn2014.pdf2014View
1372/2014Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 2/2014 - Pengurusan Permit Pemindahan Pasir Untuk Longgokan Pasir (Stockpile) Transit Di Negeri Selangorpekeliling PTG Bil.2 thn2014 (1).pdf2014View
1382/2015GARIS PANDUAN PENGELUARAN PERMIT BAHAN BATUAN BAGI TUJUAN PERLOMBONGAN PASIR DI NEGERI SELANGORPEKELILING BIL.2 THN 2015.pdf2015View
1392/2016KELULUSAN PERMIT SEMENTARA PENGELUARAN BAHAN BATUAN DI ATAS TANAH KERAJAAN DAN TANAH HAK MILIK NEGERI SELANGORPekeliling PTGS Bil 2 Tahun 2016.pdf2016View
1403/1952Location of Sites and Land AcquisitionPekeliling 3_52.pdf1952View
1413/1959Land AlienationPEKELILING 3_59.pdf1959View
1423/1962Terms And Conditions Of Alienation Of Country, Town And Village Lands To The Federal GovernmentPEKELILING 3_62.pdf1962View
1433/1963Rescission Of Express Condition Of Title Under Section 41 (I) Of The Land Code To Permit The Land To Be Planted With RubberPEKELILING 3_63.pdf1963View
1443/1964Prospecting And Mining In Malay Reservations And Malay Participation In The Mining IndustryPEKELILING 3_64.pdf1964View
1453/1966Penggunaan Peraturan Tanah Negeri Selangor 1966PEKELILING 3_66.pdf1966View
1463/1967Pemecahan Tanah Di Bawah Seksyen 135 Dan 136 Kanun Tanah NegaraPEKELILING 3_67.pdf1967View
1473/1969Pindaan Cukai Tanah Di Bawah Seksyen 101 Kanun Tanah Negara
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.5/1969
PEKELILING 3_69.pdf1969View
1483/1970Keputusan Cukai TanahPEKELILING 3_70.pdf1970View
1493/1973Keputusan Penukaran Syarat Pertanian Kepada Bangunan Atau PerusahaanPEKELILING 3_73.pdf1973View
1503/1974Kadar Bayaran Dan Syarat-Syarat Bagi Rancangan Tanah Berkumpul Dan PinggirPEKELILING 3_74.pdf1974View
1513/1975Tugas Jawatankuasa Tanah Daerah
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1984
PEKELILING 3_75.pdf1975View
1523/1976Ukuran Bagi Pemberian Milik Pertama Tanah KerajaanPEKELILING 3_76.pdf1976View
1533/1977Wang Pertaruhan (Bond) Dan Jaminan Ke Atas Suratan Perjanjian Mengenai Tanah Yang Dikeluarkan Sijil GalianPEKELILING 3_77.pdf1977View
1543/1978Butir-Butir Lengkap Untuk Pemohon, Perbadanan, Syarikat Kerjasama Dan SyarikatPEKELILING 3_78.pdf1978View
1553/1979Mengangkat Permohonan Tanah Ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Untuk PertimbanganPEKELILING 3_79.pdf1979View
1563/1981 Dasar Pengeluaran Hakmilik Kepada Peserta-Peserta Rancangan Tanah Revolusi HijauPEKELILING 3_81.pdf1981View
1573/1984Dasar mengeksport bahan batuan ke Singapura     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1985
PEKELILING 3_84.pdf1984View
1583/1985Perwakilan Kuasa Kepada Pentadbir Tanah Daerah Untuk Diluluskan Permohonan-Permohonan Yang Dibuat Oleh Bank-Bank Asing Berkenaan Pemegangan Gadaian Atas Tanah- Tanah Yang Tertakluk Kepada Syarat Kegunaan Kediaman Atau Perniagaan     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.9/1985
PEKELILING 3_85.pdf1985View
1593/1986Mengecualikan Bayaran Premium Denda (Tambahan Kepada Premium) Bagi Pemberimilikan Tanah Kepada PKNS Dan Meminda Tempoh Pajakan Dari 60 Tahun Kepada 99 Tahun Bagi Tapak-Tapak Industri Yang Diluluskan Pemberimilikan Kepada PKNS  PEKELILING 3_86.pdf1986View
1603/1987

Perwakilan Kuasa kepada YAB. Dato’ Menteri Besar Selangor untuk:-

(i) melanjutkan tempoh pembayaran premium tambahan yang disyaratkan di dalam kelulusan tukar syarat tanah di bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara.

(ii) menimbangkan semula permohonan tukar syarat tanah yang tempoh kelulusannya telah luput.

    Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008

PEKELILING 3_87.pdf1987View
1613/1988Lombong-Lombong Yang Dikerjakan Di Atas Pajakan Lombong Yang Telah Luput TempohnyaPEKELILING 3_88.pdf1988View
1623/1990Kadar Mengenakan Premium Bagi Pemberimilikan Tanah-Tanah Untuk Maksud Pertanian PEKELILING 3_90.pdf1990View
1633/1991Penangguhan Jualan Lelongan Awam Di Bawah Seksyen 264 (3) Kanun Tanah Negara PEKELILING 3_91.pdf1991View
1643/1992

Pindaan terhadap kesalahan kecil dalam butir-butir peribadi dan perbezaan yang sedikit dalam saiz tanah bagi permohonan tanah yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan diturunkan kuasa pembetulannya kepada Pentadbir Tanah Daerah.     

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.12/2010

PEKELILING 3_92.pdf1992View
1653/1994Kelulusan Dasar, Tatacara Dan Pemberian Intensif Bagi Membangunkan Tanah Rizab Melayu Di Negeri Selangor Darul EhsanPEKELILING 3_94.pdf1994View
1663/1997Penyeragaman Kadar Premium Tanah-Tanah Kerajaan Negeri Yang Diberimilik Kepada Kerajaan Persekutuan PEKELILING 3_97.pdf1997View
1673/1998Permohonan Untuk Membayar Secara Ansuran Mengenai Pembayaran Premium Yang Dikenakan Ke Atas Kelulusan Pemberimilikan Tanah / Tukar Syarat Tanah   
 
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008
PEKELILING 3_98.pdf1998View
1683/1999Permohonan Permit Ruang Udara Bagi Pembangunan Berbentuk StrataPEKELILING 3_99.pdf1999View
1693/2000Enekmen Mineral Selangor 2000   PEKELILING 3_00.pdf2000View
1703/2001

Tempoh Bayaran Premium Ke Atas Pemberimilikan Tanah Dan Kuasa Melanjutkan Tempoh Bayaran Premium     

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008

PEKELILING 3_01.pdf2001View
1713/2003

Penerimaan Bayaran Premium Setelah Tempoh Bayaran Luput

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008

PEKELILING 3_03.pdf2003View
1723/2004Dasar Pihak Berkuasa Negeri Berhubung Syarat Dan Prosedur Permohonan Permit Bahan Batuan (Borang 4b Dan 4c) Bagi Pasir Di Atas Tanah Kerajaan Dan Tanah HakmilikPEKELILING 3_04.pdf2004View
1733/2005

Garis Panduan Sementara Bagi Kes-Kes Probet Dan Wasiat Di Bawah Seksyen 60 Akta Probet Dan Pentadbiran 1959

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.5/2006

PEKELILING 3_05.pdf2005View
1743/2006Pengenaan Syarat Pembinaan 30% Rumah Kos Sederhana Bagi Pembangunan Kurang Dari Sepuluh (10) Ekar PEKELILING 3_06.pdf2006View
1753/2007Penetapan Kuota Bumiputera Dalam Perlaksanaan Pembangunan Tanah Dan Lain-Lain Perkara Yang Berkaitan Dengan Kuota Bumiputera  PEKELILING 3_07.pdf2007View
1763/2008

i. Tempoh Bayaran Premium

ii. Kuasa Perlanjutan Tempoh Bayaran Premium

iii. Pengenaan Caj Tambahan Atas PerlanjutanTempoh Bayaran Premium/ Premium Tambahan

Bagi Permohonan Yang Melibatkan Bayaran Premium/ Premium Tambahan Melalui Borang 5A Atau 7G

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/2010

PEKELILING 3_08.pdf2008View
1773/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 3/2011 - Garis Panduan Perolehan Hartanah Dan Paras Harga baru Oleh Warganegara Asing / Penduduk Tetap / Syarikat Asing Di Negeri Selangor.PEKELILING3_2011_0.pdf2011View
1783/2012Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 3/2012
Pemberimilikan Tanah Bagi Tapak Keagamaan Dan Kemasyarakatan Islam Di Negeri Selangor Pada Majlis Agama Islam Selangor Secara Wakaf IRSOD
Pekeliling 3-2012.pdf2012View
1793/2014Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 3/2014 - Pengenaan Kadar Royalti Baru Bagi Bahan Batuan Granite (Kuari) Di Negeri SelangorPekeliling PTGS Bil 3 2014.pdf2014View
1803/2015GARIS PANDUAN URUSAN PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN TANAH RIZAB MELAYU (TRM) SEMASA PENGAMBILAN TANAH BAGI TUJUAN AWAM ATAU KEMUDAHAN AWAM BAGI KEGUNAAN KERAJAAN NEGERI DAN KERAJAAN PERSEKUTUAN DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN Pekeliling PTGS Bil.3 Tahun 2015.pdf2015View
1814/1962Terms And Conditions Of Alienation Of State Land To The Federal Government For Various Purpose  PEKELILING 4_62.pdf1962View
1824/1963Employment Of Malays In IndustriesPEKELILING 4_63.pdf1963View
1834/1967Perwakilan Kuasa Kepada Y.A.B. Menteri Besar, Selangor Berkaitan Permohonan Galian Yang Tertentu Di Bawah Enakmen Galian Bab 147
(Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1969)
PEKELILING 4_67.pdf1967View
1844/1967Cara-Cara Kutipan Cukai, Tunggakan Dan Pembatalan Lesen Tumpangan SementaraPEKELILING 4_67_1.pdf1963View
1854/1967Cara-Cara Kutipan Cukai, Tunggakan Dan Pembatalan Lesen Tumpangan SementaraPEKELILING 4_67_1.pdf1967View
1864/1969Pindaan Cukai Dibawah Seksyen 101 Kanun Tanah Negara PEKELILING 4_69.pdf1969View
1874/1970Pindaan Cukai Tanah Di Bawah Seksyen 101 Kanun Tanah Negara Bagi Tanah Pertanian Tanaman Getah, Kelapa Dan Kelapa Sawit Yang Tarikh Pengeluarannya Belum Cukup 6 TahunPEKELILING 4_70.pdf1970View
1884/1973Membekalkan Salinan Rujukkan Kepada Mahkamah Di Bawah Seksyen 38 Akta Pengambilan Tanah Kepada Peguam Yang Mewakili Tuan TanahPEKELILING 4_73.pdf1973View
1894/1974Dasar Untuk Menggunakan Tanah Pertanian Bagi Mendirikan Kilang Batu-Bata
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.9/1974
PEKELILING 4_74.pdf1974View
1904/1975Bayaran Untuk Menerima Permohonan Penukaran Syarat Tanah Di Bawah Seksyen 124, Kanun Tanah NegaraPEKELILING 4_75.pdf1975View
1914/1976Menguatkuasakan Syarat-Syarat Nyata (Express Condition) Dan Syarat-Syarat Tetap (Implied Condition)PEKELILING 4_76.pdf1976View
1924/1977Nama “Setiausaha Kerajaan Selangor” Dalam Jadual Yang Ketiga Kepada Enakmen Kawasan Rezab Melayu (Cap. 142.)PEKELILING 4_77.pdf1977View
1934/1978 Pindaan Terhadap Cukai Tahunan Yang Di Kenakan Ke Atas Tanah-Tanah Lombong (N.M.B. Bab 147)PEKELILING 4_78.pdf1978View
1944/1979Permohonan BerlapisPEKELILING 4_79.pdf1979View
1954/1984 Dasar Pemberimilikan Tanah Kepada Kerajaan Persekutuan   PEKELILING 4_84.pdf1984View
1964/1985Dasar Mengesport Bahan Batu Ke Luar Negeri     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1997
PEKELILING 4_85.pdf1985View
1974/1986Langkah-Langkah Bagi Mempastikan Perlaksanaan Rancangan-Rancangan Perumahan Usahama Di Antara Kerajaan Negeri Selangor Dengan Syarikat SwastaPEKELILING 4_86.pdf1986View
1984/1987Permohonan Tukar Syarat Tanah/ Permohonan Tanah Yang Berkeluasan 50 Ekar Ke Atas Yang Perlu Dirujuk Kepada Unit Perancang Dan Pembangunan Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor Untuk Mendapatkan UlasanPEKELILING 4_87.pdf1987View
1994/1988Pindaan Keahlian Lembaga Pemecahan Ladang Negeri Selangor Darul Ehsan Bagi Tujuan Menimbangkan Permohonan Pecah Sempadan Dan Pecah Bahagian Tanah Menurut Seksyen 136(1) (C) (III) Dan 141 (C) Kanun Tanah Negara Bagi Tanah Ladang Yang Keluasannya Seratus (100) Ekar Dan LebihPEKELILING 4_88.pdf1988View
2004/1990Melanjutkan Tempoh Bayaran Baki Harga Jualan Bagi Tanah Yang Dilelong Di Bawah Seksyen 265 Kanun Tanah Negara   PEKELILING 4_90.pdf1990View
2014/1991Pemegang Gadaian Mesti Hadir Semasa Pembicaraan Di Dalam Siasatan Di Bawah Seksyen 261 Kanun Tanah NegaraPEKELILING 4_91.pdf1991View
2024/1997

Cadangan Mensyaratkan Tempoh Pajakan Selama 99 Tahun Bagi Tanah Di Kampung-Kampung Baru

Para 2(c) dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1999

PEKELILING 4_97.pdf1997View
2034/1998Urusan Penyeragaman Syarat Nyata Tanah Dan Sekatan Kepentingan Yang Terkandung Dalam Dokumen Hakmilik   PEKELILING 4_98.pdf1998View
2044/1999Cadangan Bayaran Premium Tanah Bagi Kampung-Kampung Baru Cina Di Negeri SelangorPEKELILING 4_99.pdf1999View
2054/2001Tempoh Bayaran Bagi Rayuan Premium
  
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/2010
PEKELILING 4_01.pdf2001View
2064/2003Penurunan Kuasa Kepada Pentadbir Tanah Bagi Memendekkan Tempoh PajakanPEKELILING 4_03.pdf2003View
2074/2006Kuasa Yang Boleh Diamalkan Oleh Pegawai-Pegawai Di Semua Pejabat Tanah Dan Daerah (PTD) Negeri Selangor Sebagai Majistret Kelas Satu Ex Offico Dan Diwartakan Sebagai Majistret Kelas Dua     PEKELILING 4_06.pdf2006View
2084/2007Pengenaan Caruman Infrastruktur Sosial Bagi Pembangunan Melebihi 1 Hingga 10 Ekar Dalam Negeri SelangorPEKELILING 4_07.pdf2007View
2094/2008 PEKELILING 4_08.pdf2008View
2104/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 4/2010 - Tatacara Permohonan Pecah Bahagian Bagi Tanah Bermilik Yang Tertakluk Kepada Kategori / Syarat "Pertanian" Yang Berkeluasan Lebih Atau Kurang 2/5 Hektar (1 ekar), Di Negeri Selangor Selaras Dengan Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 (Akta A1333).PEKELILING 4_10.pdf2010View
2114/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 4/2011 - Penyediaan Tapak Perkuburan Islam Dan Bukan Islam Dan Pengenaan Bayaran Caruman Tabung Amanah Perkuburan.PEKELILING4_2011.pdf2011View
2124/2015GARIS PANDUAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS) DI ATAS TANAH RIZAB KERAJAAN DI NEGERI SELANGORPEK BIL.4 THN 2015.pdf2015View
2135/1963Rebate Of Rent Under Land Rule 22b (1)PEKELILING 5_63.pdf1963View
2145/1967Penulisan (Engrossment) Geran-Geran Di Bawah Undang-Undang Tanah (N.M.B Bab 138)PEKELILING 5_67.pdf1967View
2155/1967Pungutan Cukai Tunggakan Atas Tanah Yang Berpegang Dengan ‘Approved Application’ Dan Rampasannya Kerana Tidak Menjelaskan Hutang-Hutang ItuPEKELILING 5_67_1.pdf1967View
2165/1969Pindaan Cukai Tanah Di Bawah Seksyen 101 Kanun Tanah NegaraPEKELILING 5_69.pdf1969View
2175/1973Dasar Pengeluaran Tanah Kerajaan Yang Dikhaskan Untuk Kegunaan IbadatPEKELILING 5_73.pdf1973View
2185/1974Urusan Pengambilan Tanah Untuk Projek-Projek KerajaanPEKELILING 5_74.pdf1974View
2195/1975Syarat Batin (Implied Condition) Bagi Membenarkan Bilangan Rumah-Rumah Yang Boleh Didirikan Di Atas Sekeping Tanah Pertanian
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.5/1976
PEKELILING 5_75.pdf1975View
2205/1976Perintah Mahkamah Atau Perintah Pemungut Hasil Tanah Terhadap Pindahmilik Tanah Yang Mempunyai Sekatan HakPEKELILING 5_76.pdf1976View
2215/1977Procedur Untuk Tindakan Menurut Seksyen 381 Kanun Tanah Negara.PEKELILING 5_77.pdf1977View
2225/1978Permohonan Kebebasan Daripada Sekatan Milik TanahPEKELILING 5_78.pdf1978View
2235/1979Pungutan Hasil TanahPEKELILING 5_79.pdf1979View
2245/1985Perwakilan Kuasa Kepada Y.A.B Menteri Besar Selangor Bagi Meluluskan Pemberimilikan Tanah Di Bawah Seksyen 42(1)(A) Kanun Tanah Negara Bagi Tanah-Tanah Yang Terlibat Dengan Pengambilan TanahPEKELILING 5_85.pdf1985View
2255/1987

Perwakilan Kuasa kepasa Pentadbiran Tanah Daerah Untuk:-

i. menimbangkan permohonan kebenaran menggadaikan tanah-tanah, yang tertakluk kepada Sekatan Kepentingan kepada Institusi-Institusi Kewangan.

ii. melanjutkan tempoh mendirikan bangunan yang tidak dapat didirikan dalam masa yang ditetapkan di bawah Seksyen 116(1)(a) Kanun Tanah Negara, 1965.

PEKELILING 5_87.pdf1987View
2265/1991Jualan Lelongan Awam Di Bawah Sekysen 264 (2) Kanun Tanah Negara : Pindaan Kepada Syarat Di Dalam “Pengisytiharan Jualan”  PEKELILING 5_91.pdf1991View
2275/2001Penubuhan Tabung Amanah Perkuburan Dan Penyediaan Tapak Perkuburan Islam Dan Bukan Islam PEKELILING 5_01.pdf2001View
2285/2003Ulasan Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Bagi Permohonan Tukar Syarat TanahPEKELILING 5_03.pdf2003View
2295/2006Garis Panduan Bagi Kes-Kes Pendaftaran Pindahmilik Daripada Wakil Kepada Pihak Ketiga - Tafsiran Di Bawah Seksyen 60 Akta Probet Dan Pentadbiran, 1959PEKELILING 5_06.pdf2006View
2305/2007Tatacara Pelaksanaan Pelarasan Cukai Tanah Bagi Memutihkan Hakmilik Kategori Bangunan Kediaman Yang Tidak Memenuhi Maksud Kegunaannya  PEKELILING 5_07.pdf2007View
2315/2009Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 5 / 2009 - Dasar Perolehan Hartanah Kepada Warganegara Asing Bagi Tujuan Bangunan KediamanPEKELILING 5_09.pdf2009View
2325/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 5/2010 - Garis Panduan Berhubung Kriteria Individu Dan Syarikat Bagi Permohonan Untuk Memiliki Hartanah Di Bawah Kuota Bumiputera Di Negeri Selangor.PEKELILING 5_10.pdf2010View
2335/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 5/2011 - Garis Panduan Pengeluaran Suratan Hakmilik Kepada Menteri Besar Selangor (Perbadanan) bagi Tanah-Tanah Kerajaan Negeri Selangor.PEKELILING5_2011.pdf2011View
2345/2015KADAR CARUMAN PARIT YANG PERLU DIBAYAR KEPADA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR UNTUK KELULUSAN PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN TANAH DAN MENGUBAH SYARAT TANAH Dl NEGERI SELANGORPekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 5-2015 - Kadar Caruman Parit.pdf2015View
2356/1963Pengeluaran Tanah Kepada Orang-Orang Melayu Untuk Tapak KedaiPEKELILING 6_63.pdf1963View
2366/1967Kenaikan Cukai Tanah Kepada 'Standard Rate' Seksyen 102 Kanun Tanah Negara - Arahan (Standard Rate Rent) Kanun Tanah Negara 1967 Sl.Pu.37/22.9.66PEKELILING 6_67.pdf1967View
2376/1969Arahan Kanun Tanah Negara (Kadar Cukai Piawai) 1969PEKELILING 6_69.pdf1969View
2386/1973Pengambilan Dan Pengalihan Bahan Batu (Rock Material) Untuk Kegunaan KerajaanPEKELILING 6_73.pdf1973View
2396/1974Kadar Bayaran Dan Syarat-Syarat Bagi Rancangan Tanah Berkumpul Dan PinggirPEKELILING 6_74.pdf1974View
2406/1975Pindahmilik Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.2/1976
PEKELILING 6_75.pdf1975View
2416/1976Cagaran Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak Kepada Kerajaan, Badan-Badan Berkanun Kerajaan, Syarikat-Syarikat Kerjasama Dan Bank-BankPEKELILING 6_76.pdf1976View
2426/1977Bayaran Terhadap Permohonan Untuk Meminda Pertapakan Yang Telah Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Negeri Dari Pemaju-Pemaju Perumahan SwastaPEKELILING 6_77.pdf1977View
2436/1979Kesalahan Hutan Dan Penerokaan Haram Tanah KerajaanPEKELILING 6_79.pdf1979View
2446/1985Kadar Denda Lewat Bagi Hakmilik-Hakmilik Yang Terlibat Dengan Bayaran Tunggakan Cukai Tanah Secara AnsuranPEKELILING 6_85.pdf1985View
2456/1987Pengurangan Cukai Ke Atas Tapak Sekolah Jenis Kebangsaaan (China Dan Tamil) Di Negeri SelangorPEKELILING 6_87.pdf1987View
2466/2001Penetapan Premium Sementara Bagi Tujuan Pemberimilikan TanahPEKELILING 6_01.pdf2001View
2476/2003

i. Pemberian Kemudahan Bayaran Secara Ansuran Kepada Mereka Yang Dikenakan Premium Kurang Daripada RM100,000.00 Untuk Tujuan Bangunan Kediaman Sendiri Sahaja

ii. Pemberian Insentif Kepada Pemohon Yang Menjelaskan Bayaran Premium Dalam Tempoh Yang Segera  

   Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/2005

PEKELILING 6_03.pdf2003View
2486/2006Program ‘Pemutihan’ Kilang-Kilang Tanpa Kebenaran Negeri SelangorPEKELILING 6_06.pdf2006View
2496/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 6/2010 - Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan Melalui Kaedah Jualan Di Negeri Selangor Pekeliling Bil. 6-2010.pdf2010View
2506/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 6/2011 - Garis Panduan Skim Pemilikan Tanah Kerajaan Untuk Tujuan Bangunan Kediaman Persendirian Di Negeri SelangorPEKELILING6_2011.pdf2011View
2517/1963Perkara Permohonan Tanah Daripada SyarikatPEKELILING 7_63.pdf1963View
2527/1969Pindaan Cukai Tanah Yang Dikeluarkan Di Bawah Undang-Undang Tanah Lama Yang Sekarang Dipegang Sebagai “Approved Applications” Di Bawah Seksyen 80 (4) Kanun Tanah Negara.  PEKELILING 7_69.pdf1969View
2537/1973Bayaran Untuk Memeriksa Buku DaftarPEKELILING 7_73.pdf1973View
2547/1974Pengambilan Tanah Dengan Menggunakan Kuasa Mengikut Seksyen 19 Akta Pengambilan Tanah 1960PEKELILING 7_74.pdf1974View
2557/1975Perintah Mahkamah Atau Perintah Pemungut Hasil Tanah Terhadap Pindahmilik Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.5/1976
PEKELILING 7_75.pdf1975View
2567/1976Sumbangan Saliran
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.2/1996
PEKELILING 7_76.pdf1976View
2577/1977Permohonan-Permohonan Tanah Bagi Perusahaan Di Negeri SelangorPEKELILING 7_77.pdf1977View
2587/1978Peraturan Memohon Melombong Di Atas Tanah MilikPEKELILING 7_78.pdf1978View
2597/1979Perjanjian Menambun Dan Merata Bekas LombongPEKELILING 7_79.pdf1979View
2607/1985Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah Yang Terletak Di Kampung Baru Cina, Kampung India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pajakan 30 Tahun     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997
PEKELILING 7_85.pdf1985View
2617/2001Dasar dan Garis Panduan Pembatalan Dan Penggantian Tanah Rizab Melayu Selangor Darul EhsanPEKELILING 7_01.pdf2001View
2627/2006Pemberitahuan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri Dalam Proses Memindahmilik Dan Mencagar Untuk Harta Yang Diperolehi Melalui Lelongan Awam Hendaklah Tidak Digunapakai PEKELILING 7_06.pdf2006View
2637/2007Pemberian Insentif Premium Mengikut Program Pemutihan Kilang Tanpa Kebenaran Bagi Permohonan Yang Telah Diluluskan Tukar Syarat Tanah Sebelum Pelaksanaan Pekeliling PTG Bil.6/2006PEKELILING 7_07.pdf2007View
2647/2009

Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 7 / 2009 -Garis Panduan Mempertimbangkan Permohonan Untuk Mengurangkan / Memansuhkan Bayaran Denda Lewat Cukai Tanah

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/2009

PEKELILING 7_09.pdf2009View
2657/2010Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bilangan 7 / 2010 - Garis Panduan Pembayaran Premium / Premium Tambahan Di Negeri SelangorPEKELILING 7_10.pdf2010View
2667/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 7/2011 - Garis Panduan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Tanah Kerajaan Di Negeri SelangorPekeliling 7-2011.pdf2011View
2678/1969Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Dan Galian Selangor Bil 4/1969 Bertarikh 28hb November1969 Bil. (8) Dlm. P.T.G. Sel. 0.223 (Sj. 4)PEKELILING 8_69.pdf1969View
2688/1973Cagaran Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak Kepada Kerajaan, Badan-Badan Berkanun Kerajaan, Syarikat-Syarikat Kerjasama Dan Bank-Bank
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.6/1976
PEKELILING 8_73.pdf1973View
2698/1974Jawatankuasa Tanah Daerah
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1984
PEKELILING 8_74.pdf1974View
2708/1975Pindaan Kepada Seksyen 20 Kaedah-Kaedah Tanah Negeri Selangor, 1966 Dengan Memasukkan Satu Peraturan Baru 59A Selepas Perkara 59
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.10/1977
PEKELILING 8_75.pdf1975View
2718/1976Menjaga Keselamatan Dokumen-Dokumen Pindahmilik, Cagaran-Cagaran, Melepaskan Cagaran-Cagaran, Surat-Surat Kuasa Dan Lain-Lain DokumenPEKELILING 8_76.pdf1976View
2728/1977Projek Kerajaan Negeri Selangor Untuk Kelulusan Majlis Mesyuarat KerajaanPEKELILING 8_77.pdf1977View
2738/1978Permohonan Pecah Sempadan (Sub- Division)PEKELILING 8_78.pdf1978View
2748/1979Tugas Jawatankuasa Tanah Daerah
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/2008
PEKELILING 8_79_0.pdf1979View
2758/1985Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah Yang Terletak Di Kampung Baru Cina, India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pakajan 30 Tahun     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997
PEKELILING 8_85.pdf1985View
2768/2006Garispanduan Bagi Pemilikan Unit Kediaman Oleh Warga Negara Asing Tanpa Perlu Mendapatkan Kelulusan Jawatankuasa Pelabur Asing (Foreign Investment Committee – Fic), Unit Perancang Jabatan Perdana Menteri Bagi Hartanah (Bangunan Kediaman Yang Berharga Kurang Daripada Rm250,000.00 Seunit     PEKELILING 8_06.pdf2006View
2778/2007Panduan Mendaftarkan Urusan Kemudahan Pembiayaan Perbankan Islam Melalui Konsep Musyarakah MutanaqisahPEKELILING 8_07.pdf2007View
2788/2009Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 8 / 2009 - Dasar Perolehan Hartanah Kepada Warganegara Asing Bagi Tujuan Bangunan KediamanPEKELILING 8_09.pdf2009View
2798/2010Memasukkan Kaveat Pendaftar Ke Atas Hakmilik Tanah Yang Disyaratkan untuk Kegunaan Awam Tetapi Tidak Diserahbalik Kepada Kerajaan. ( Sila Rujuk pada Bahagian Dasar Dan Perundangan PTGS) Terhad terhad_PEKELILING 8_10.pdf2010View
2808/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 8/2011 - Garis Panduan Kegunaan Tanah Untuk Tujuan Rumah Ibadat Bukan Islam Di Negeri SelangorPEKELILING8_2011.pdf2011View
2819/1973Dasar Pengeluaran Hakmilik Kepada Peserta-Peserta Di Rancangan Tanah Belia, Negeri SelangorPEKELILING 9_73.pdf1973View
2829/1974 Dasar Untuk Menggunakan Tanah Milik Pertanian Untuk Perusahaan Bagi Mendirikan Kilang Batu Bata
 Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.9/1977
PEKELILING 9_74.pdf1974View
2839/1975Consolidated Annual Charger (CAC)PEKELILING 9_75.pdf1975View
2849/1977Dasar Pengeluaran Tanah Bagi Tujuan Seperti Batu-Bata, Kuari Dan SimenPEKELILING 9_77.pdf1977View
2859/1979Permohonan BertindihPEKELILING 9_79.pdf1979View
2869/1985Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) (No.2) 1985 (Akta A624/ 1985)PEKELILING 9_85.pdf1985View
2879/2007Kelulusan Permit Sementara Bahan-Bahan (Tanah Merah) Di Bawah Bidang Kuasa Pentadbir Tanah DaerahPEKELILING 9_07.pdf2007View
2889/2007Kaedah/ Tatacara Pelupusan Barangan Rampasan/ Hidupan/ Ternakan Yang Telah Di Lucut hak Atau Disifatkan Telah Dilucutkan Kerana Kesalahan Di Bawah Seksyen 425 Atau 426 Kanun Tanah Negara, 1965 Untuk Pemakaian Oleh Pejabat Tanah Di SelangorPEKELILING 9_07_01.pdf2007View
2899/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 9 / 2010 - Garis Panduan Tuntutan Cukai Tanah Terhadap Pemilikan Tanah Yang Dilupuskan Untuk Tujuan Institusi Dan Bangunan Kemasyarakatan Di Negeri Selangor PEKELILING 9_10.pdf2010View
2909/2011Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 9/2011 - Pewakilan Kuasa Bagi Mempertimbangkan Pengecualian Denda Lewat Bayaran Cukai TanahPEKELILING9_2011.pdf2011View
291Batal 4/2007Pembatalan Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil. 4/2007 Berkaitan Dengan Pengenaan Caruman Infrastruktur Sosial Bagi Pembangunan Melebihi 1 Hingga 10 Ekar Dalam Negeri Selangor  PEKELILING 4_07_01.pdf2007View
292BIL 3/2016PEMBERIAN SKIM INSENTIF KHAS PREMIUM BAGI TUJUAN MELANJUTKAN TEMPOH PAJAKAN UNTUK AKTIVITI PERNIAGAAN DI BANGUNAN LAMA DI DALAM KAWASAN LUAR BANDARii Pek. Bil. 3 Tahun 2016.pdf2016View
293PEKELILING PTGS BIL 1/2018PROSES KELULUSAN BAGI PERMOHONAN PECAH SEMPADAN, PECAH BAHAGIAN DAN PENYATUAN TANAH DI NEGERI SELANGORPek.bil.1 thn 2018.pdf2018View
294Pekeliling PTGS Bil 1/2019LANJUTAN TEMPOH PEMAKAIAN  KAEDAH PEMBAYARAN PREMIUM DAN PREMIUM TAMBAHAN KE ATAS KELULUSAN PERMOHONAN PEMBERIMILIKAN DAN PEMBANGUNAN TANAH DI NEGERI SELANGORPekeliling PTGS Bil.1 Tahun 2019.pdf2019View
295Pekeliling PTGS Bil 1/2020MEKANISMA PEMBAYARAN DEPOSIT PREMIUM BAGI TUJUAN KELULUSAN PEMBANGUNAN TANAH KE ARAH MENCAPAI DASAR KELULUSAN 100 HARI KERAJAAN NEGERI SELANGOR 09122020 Pekeliling PTGS bilangan 1.pdf2020View
296Pekeliling PTGS Bil 2/2019Program Pematuhan Syarat dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran di Negeri Selangor23092019 Pekeliling PTGS bil 2 Tahun 2019.pdf2019View
297Pekeliling PTGS Bil 2/2020PROGRAM KHAS BERKENAAN HAD HARGA JUALAN DAN PEROLEHAN HARTANAH BAGI WARGANEGARA ASING DI NEGERI SELANGOR 
 
09122020 Pekeliling PTGS bilangan 3.pdf2020View
298Pekeliling PTGS Bil 3/2019DASAR PENYEDIAAN KILANG TERES KOS RENDAH DAN MEKANISMA PENGECUALIAN PENYEDIAAN KILANG TERES KOS RENDAH DI NEGERI SELANGOR06122019 Pekeliling PTGS bil 3 Tahun 2019.pdf2019View
299Pekeliling PTGS Bil 3/2020DASAR BAHARU PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN DI NEGERI SELANGOR09122020 Pekeliling PTGS bilangan 3.pdf2020View
300Pekeliling PTGS Bil 4/2020

PERMIT KHAS KEBENARAN PENGGUNAAN SEMENTARA TANAH PERTANIAN YANG DIGUNAKAN SELAIN TUJUAN PERTANIAN (PERNIAGAAN/INDUSTRI RINGAN) DI NEGERI SELANGOR

09122020 Pekeliling PTGS bilangan 4.pdf2020View
301Pekeliling PTGS Bil 5/2020GARIS PANDUAN PENGEKSPORTAN SUMBER BAHAN BATUAN DAN BIJIH MINERAL NEGERI SELANGOR09122020 Pekeliling PTGS bilangan 5.pdf2020View
302​PEKELILING PTGS BIL 2/2018GARIS PANDUAN PERMOHONAN MELANJUTKAN TEMPOH PAJAKAN TANAH DI NEGERI SELANGORPekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil 2 2018.pdf2018View

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Whatsapp 
(Saluran Aduan): +6019-220 7847 
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor