Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
   

 PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman

Pekeliling 2010

  Print
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2010 - Dasar Pemilikan Tanah Untuk Kegunaan Rumah Ibadat Bukan Islam. 2010View
210/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 10 / 2010 - Tatacara Pemberian Dan Tuntutan Ganjaran Bagi Barang Rampasan Yang Terlibat Dengan Aktiviti  Pengeluaran Pasir Secara Tidak Sah Di Negeri Selangor 2010View
311/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 11 / 2010 - Pengenaan Kadar Baru Premium Tanah Bagi Tapak Pencawang Elektrik / Substesen Dan Stesen Tenaga Nasional Berhad (Tnb) Di Negeri Selangor  2010View
412/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 12 / 2010 - Penurunan Kuasa Kepada Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Selangor (Ptgs) Dan Pentadbir Tanah Daerah Bagi Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan Meminda Syarat Kelulusan MMKN  2010View
513/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 13 / 2010 - Pengenaan Kadar Baru Bagi Royalti Bahan Batuan (Kuari) Di Negeri Selangor  2010View
614/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 14/2010 - Panduan Pemberimilikan Tanah Dasar Laut Bagi Tujuan Pembangunan Di Atas Dasar Air Di Negeri Selangor      2010View
715/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 15/2010 - Tatacara Pemberian Dan Tuntutan Ganjaran Bagi Tindakan Perampasan Tanah Pelanggaran Syarat Dibawah Seksyen 128 Kanun Tanah Negara, 1965 Terhadap Tanah-Tanah Yang Terlibat Dengan Aktiviti Pengeluaran Pasir Secara Tidak Sah Di Negeri Selangor  2010View
816/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 16/2010 - Pelaksanaan Kadar Baru Fi Pejabat Bagi Pendaftaran Pindahmilik Tanah Dan Pengenaan Denda Ke Atas Hakmilik Atau Suratcara Urusniaga Yang Lewat Dipungut. 2010View
92/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 2/2010 - Garis Panduan Menjalankan Prosiding Siasatan Dan Menentukan Award Pampasan Dibawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486). 2010View
104/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 4/2010 - Tatacara Permohonan Pecah Bahagian Bagi Tanah Bermilik Yang Tertakluk Kepada Kategori / Syarat "Pertanian" Yang Berkeluasan Lebih Atau Kurang 2/5 Hektar (1 ekar), Di Negeri Selangor Selaras Dengan Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 (Akta A1333). 2010View
115/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 5/2010 - Garis Panduan Berhubung Kriteria Individu Dan Syarikat Bagi Permohonan Untuk Memiliki Hartanah Di Bawah Kuota Bumiputera Di Negeri Selangor. 2010View
126/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 6/2010 - Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan Melalui Kaedah Jualan Di Negeri Selangor  2010View
137/2010Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bilangan 7 / 2010 - Garis Panduan Pembayaran Premium / Premium Tambahan Di Negeri Selangor 2010View
148/2010Memasukkan Kaveat Pendaftar Ke Atas Hakmilik Tanah Yang Disyaratkan untuk Kegunaan Awam Tetapi Tidak Diserahbalik Kepada Kerajaan. ( Sila Rujuk pada Bahagian Dasar Dan Perundangan PTGS) Terhad  2010View
159/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 9 / 2010 - Garis Panduan Tuntutan Cukai Tanah Terhadap Pemilikan Tanah Yang Dilupuskan Untuk Tujuan Institusi Dan Bangunan Kemasyarakatan Di Negeri Selangor  2010View


INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat