Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun  
11/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2010 - Dasar Pemilikan Tanah Untuk Kegunaan Rumah Ibadat Bukan Islam.PEKELILING 1_10.pdf2010View
210/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 10 / 2010 - Tatacara Pemberian Dan Tuntutan Ganjaran Bagi Barang Rampasan Yang Terlibat Dengan Aktiviti  Pengeluaran Pasir Secara Tidak Sah Di Negeri SelangorPEKELILING 10_10.pdf2010View
311/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 11 / 2010 - Pengenaan Kadar Baru Premium Tanah Bagi Tapak Pencawang Elektrik / Substesen Dan Stesen Tenaga Nasional Berhad (Tnb) Di Negeri Selangor PEKELILING 11_10.pdf2010View
412/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 12 / 2010 - Penurunan Kuasa Kepada Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Selangor (Ptgs) Dan Pentadbir Tanah Daerah Bagi Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan Meminda Syarat Kelulusan MMKN PEKELILING 12_10.pdf2010View
513/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 13 / 2010 - Pengenaan Kadar Baru Bagi Royalti Bahan Batuan (Kuari) Di Negeri Selangor PEKELILING 13_10.pdf2010View
614/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 14/2010 - Panduan Pemberimilikan Tanah Dasar Laut Bagi Tujuan Pembangunan Di Atas Dasar Air Di Negeri Selangor     PEKELILING 14_10.pdf2010View
715/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 15/2010 - Tatacara Pemberian Dan Tuntutan Ganjaran Bagi Tindakan Perampasan Tanah Pelanggaran Syarat Dibawah Seksyen 128 Kanun Tanah Negara, 1965 Terhadap Tanah-Tanah Yang Terlibat Dengan Aktiviti Pengeluaran Pasir Secara Tidak Sah Di Negeri Selangor PEKELILING 15_10.pdf2010View
816/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 16/2010 - Pelaksanaan Kadar Baru Fi Pejabat Bagi Pendaftaran Pindahmilik Tanah Dan Pengenaan Denda Ke Atas Hakmilik Atau Suratcara Urusniaga Yang Lewat Dipungut.PEKELILING 16_10.pdf2010View
92/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 2/2010 - Garis Panduan Menjalankan Prosiding Siasatan Dan Menentukan Award Pampasan Dibawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486).PEKELILING 2_10.pdf2010View
104/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 4/2010 - Tatacara Permohonan Pecah Bahagian Bagi Tanah Bermilik Yang Tertakluk Kepada Kategori / Syarat "Pertanian" Yang Berkeluasan Lebih Atau Kurang 2/5 Hektar (1 ekar), Di Negeri Selangor Selaras Dengan Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 (Akta A1333).PEKELILING 4_10.pdf2010View
115/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 5/2010 - Garis Panduan Berhubung Kriteria Individu Dan Syarikat Bagi Permohonan Untuk Memiliki Hartanah Di Bawah Kuota Bumiputera Di Negeri Selangor.PEKELILING 5_10.pdf2010View
126/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 6/2010 - Garis Panduan Pelupusan Tanah Kerajaan Melalui Kaedah Jualan Di Negeri Selangor Pekeliling Bil. 6-2010.pdf2010View
137/2010Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bilangan 7 / 2010 - Garis Panduan Pembayaran Premium / Premium Tambahan Di Negeri SelangorPEKELILING 7_10.pdf2010View
148/2010Memasukkan Kaveat Pendaftar Ke Atas Hakmilik Tanah Yang Disyaratkan untuk Kegunaan Awam Tetapi Tidak Diserahbalik Kepada Kerajaan. ( Sila Rujuk pada Bahagian Dasar Dan Perundangan PTGS) Terhad terhad_PEKELILING 8_10.pdf2010View
159/2010Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 9 / 2010 - Garis Panduan Tuntutan Cukai Tanah Terhadap Pemilikan Tanah Yang Dilupuskan Untuk Tujuan Institusi Dan Bangunan Kemasyarakatan Di Negeri Selangor PEKELILING 9_10.pdf2010View

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor