selangorPTG-flag
Portal Rasmi

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

bm

Bahasa
Melayu

EN

English

search

Search

w3c

W3C

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN NOVEMBER 2021

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN NOVEMBER 2021

BIL PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI MASA/STANDARD PIAGAM
PELANGGAN
JUMLAH PERKHIDMATAN
  JANJI JUMLAH MENEPATI STANDARD * % MENEPATI STANDARD ** JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD *** % TIDAK MENEPATI STANDARD****  
1. MENCETAK BIL HASIL TANAH

Mencetak bil Hasil Tanah (disertakan maklumat No. Hakmilik dan No Lot dengan serta-merta)
 
527 100.00% 0 0.00% 527
2.
PENYELESAIAN ADUAN YANG DITERIMA OLEH BAHAGIAN KORPORAT AUDIT PENGURUSAN


Mengemukakan maklumbalas kepada pengadu dalam tempoh tujuh (7) hari selepas maklumbalas diterima daripada Bahagian / Jabatan / Agensi berkaitan.
 

 

217
 

98.64% 3 1.36% 220
3. PENDAFTARAN PINDAHMILIK

Membuat pendaftaran Pindahmilik dalam tempoh 1 hari.
 
4,325 93.15% 318 6.85% 4,643
4. CAPAIAN PORTAL PTGS

Memastikan ketersediaan capaian Portal PTGS adalah 99.5%.
 
43,200 100.00% 0 0.00% Tiada gangguan capaian Portal
5. PENYEDIAAN KERTAS RINGKASAN UNTUK PERTIMBANGAN PIHAK BERKUASA NEGERI / YAB MENTERI BESAR / PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR BAGI PERMOHONAN-PERMOHONAN (YANG LENGKAP) BERIKUT :
 
         
  a. Kemasukan Ke Dalam Jadual Kedua, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari.
 
- - - - Tiada Permohonan
  b. Kemasukan Ke Dalam Jadual Ketiga, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari.
 
10 100% 0 0.00% 10
  c. Pengesahan Status 'Melayu' (Individu) Di Bawah Seksyen 20 Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari.
 
- - - - Tiada Permohonan
  d. Pembatalan Pewartaan Rizab Awam Di Bawah Seksyen 64 Kanun Tanah Negara,1965 dalam tempoh 14 hari.
 
7 100% 0 0.00% 7
  e. Pengesahan Status Bumiputera (Individu) Bagi Tujuan Pembelian Hartanah Di Bawah Kuota Bumiputera dalam tempoh 14 hari.
 
5 100% 0 0.00% 5
6. PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA

Pendaftaran  Pindahmilik Strata dalam tempoh 1 hari
 
3943 97.84% 87 2.16% 4030
7. PEMBAYARAN BIL DAN BAUCER
 
Menguruskan bil-bil dan baucer bayaran dalam tempoh 14 hari.
 
344 99.71% 1 0.29% 345
8. MESYUARAT PENYELARASAN PRA PENGAMBILAN TANAH

Mesyuarat mengambil masa dalam tempoh tiga (3) minggu.
 
- - - - Tiada Permohonan
9. PENYEDIAAN KERTAS PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 3(1)(A) AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960.

Penyediaan kertas permohonan pengambilan tanah di bawah Seksyen 3(1)(A) akta pengambilan tanah 1960 dalam tempoh empat (4) minggu.
 
4 100.00% 0 0.00%  4 Permohonan
10. PENYEDIAAN KERTAS PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 3(1)(B) DAN 3(1)(C) AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960.

Penyediaan kertas permohonan pengambilan tanah di bawah seksyen 3(1)(b) dan 3(1)(c) akta pengambilan tanah 1960. dalam tempoh empat (4) minggu.
 
1 100.00% 0

0.00%

1 Permohonan
11.

PERMOHONAN TUKAR SYARAT MELALUI OSC
 
Proses permohonan tukar syarat tanah dalam tempoh 31 hari bekerja

17 hari - Kemuka ke MMKN

14 hari - Terima keputusan MMKN

47 100.00% 0 0.00% 47
12. PINDAHMILIK WARGANEGARA ASING

Proses Pindah Milik Warganegara Asing dalam Tempoh 4 Minggu
 
49 96.10% 2 3.90% 51

Kemaskini pada 2022-02-22 16:51:53 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page