Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
   

 PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman

Dasar 100 Hari

 

UNIT TUKAR SYARAT

MEKANISME PEMBAYARAN DEPOSIT PREMIUM BAGI TUJUAN KELULUSAN PEMBANGUNAN TANAH KE ARAH MENCAPAI DASAR KELULUSAN 100 HARI KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Tujuan:

Melalui mekanisme ini, permohonan Pelan Bangunan (PB) dan Pelan Infrastruktur (PI) boleh dikemukakan setelah bayaran deposit premium dijelaskan.

Kelulusan Pembangunan tanah ke arah mencapai Dasar Kelulusan 100 hari Kerajaan Negeri Selangor dapat memberi peluang kepada pelabur yang berkemampuan dari segi kewangan dan kebolehupayaan untuk melaksanakan projek dalam masa yang singkat dan kerja-kerja tanah dapat dimulakan dengan lebih awal setelah kelulusan diperoleh.

 

Tatacara Proses Permohonan:

 1. Permohonan dikemukakan kepada PTGS dalam tempoh 10 hari waktu bekerja daripada tarikh permohonan KM dikemukakan kepada One Stop Centre (OSC) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Permohonan yang diterima selepas tempoh tersebut akan ditolak.
 2. Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan berserta maklumat pemohon, pelan susun atur atau pelan pra-hitungan dan carian rasmi hak milik. (seperti senarai semak)
 3. PTGS akan memohon nilaian tanah awal dari Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) untuk menentukan kadar bayaran deposit premium yang akan dikenakan. Nilaian tanah perlu dikemukakan oleh JPPH dalam tempoh 14 hari kepada PTGS.
 4. Setelah nilaian tanah awal dari JPPH diperoleh, pengiraan pembayaran deposit premium akan dibuat berdasarkan Kaedah-Kaedah Tanah Selangor (KTS).
 5. Jumlah bayaran deposit premium akan diluluskan oleh Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Selangor dan PTGS akan mengeluarkan surat kelulusan kepada pemohon untuk menjelaskan bayaran deposit premium di PDT yang terlibat.
 6. Setelah PDT menerima bayaran deposit premium, resit bayaran akan dikeluarkan untuk makluman kepada PBT bagi membolehkan permohonan PB dan PI dikemukakan dan diluluskan.
 7. Pemohon boleh memulakan kerja-kerja tanah dan pembinaan setelah kelulusan KM, PB dan PI diperoleh dari PBT.

 

Pengiraan dan Kaedah Bayaran Deposit Premium Tanah:

Pengiraan pembayaran deposit premium akan dikenakan seperti berikut:-

150% x Kadar premium tanah mengikut Kaedah- Kaedah Tanah Selangor (KTS)

Bayaran deposit premium perlu dijelaskan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh surat kelulusan diterima melalui bank draf atas nama Bendahari Negeri Selangor dan akan dimasukkan dalam akaun deposit.

 

Fi Permohonan:

Tiada

 

Peruntukan Seksyen:

Seksyen 124A, 204B atau 197 & 76 Kanun Tanah Negara.

 

Kuasa Meluluskan Permohonan:

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor

 

Rujukan:

Pekeliling PTGS Bil. 1/ 2020


Kemaskini pada 2021-11-01 11:49:07 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat