Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
   

 PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

 


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI 2019

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI 2019

BIL PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI MASA/STANDARD PIAGAM
PELANGGAN
JUMLAH PERKHIDMATAN
  JANJI JUMLAH MENEPATI STANDARD * % MENEPATI STANDARD ** JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD *** % TIDAK MENEPATI STANDARD****  
1. MENCETAK BIL HASIL TANAH

Mencetak bil Hasil Tanah disertakan maklumat No. Hakmilik dan No Lot dengan serta-merta.
 
9726 100% 0 0 9726
2. PENYELESAIAN ADUAN YANG DITERIMA OLEH BAHAGIAN KORPORAT AUDIT PENGURUSAN


Mengemukakan maklumbalas kepada pengadu dalam tempoh tujuh (7) hari selepas maklumbalas diterima daripada Bahagian / Jabatan / Agensi berkaitan.
16 76.2 % 5 23.8 % 21
3. PENDAFTARAN PINDAHMILIK

Membuat pendaftaran Pindahmilik dalam tempoh 1 hari.
 
3743 99.07% 35 0.33% 3778
4. CAPAIAN PORTAL PTGS

Memastikan ketersediaan capaian Portal PTGS adalah 99.5%.
 
44,345 minit 99.34% Gangguan Capaian selama 4 jam 55 minit 0.66 % Jumlah Keseluruhan Capaian bagi bulan Januari  44,640 minit
5. PENYEDIAAN KERTAS RINGKASAN UNTUK PERTIMBANGAN PIHAK BERKUASA NEGERI / YAB MENTERI BESAR / PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR BAGI PERMOHONAN-PERMOHONAN (YANG LENGKAP) BERIKUT :
 
         
  a. Kemasukan Ke Dalam Jadual Kedua, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari.
 
- - - - -
  b. Kemasukan Ke Dalam Jadual Ketiga, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 23 hari.
 
6 100 % - - 6
  c. Pengesahan Status 'Melayu' (Individu) Di Bawah Seksyen 20 Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 15 hari.
 
1 100 % - - 1
  d. Pembatalan Pewartaan Rizab Awam Di Bawah Seksyen 64 Kanun Tanah Negara,1965 dalam tempoh 59 hari.
 
56 fail permohonan
(terima 23/1/2019)
38 fail dalam tindakan semakan draf Kertas Ringkasan oleh Pegawai Undang-Undang - - 38 Fail
  e. Pengesahan Status Bumiputera (Individu) Bagi Tujuan Pembelian Hartanah Di Bawah Kuota Bumiputera dalam tempoh 14 hari.
 
2 100 % - - 2
6. PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA

Pendaftaran  Pindahmilik Strata dalam tempoh 1 hari
 
2059 95.68% 93 4.32% 2152
7. PEMBAYARAN BIL DAN BAUCER
 
Menguruskan bil-bil dan baucer bayaran dalam tempoh 14 hari.
 
27 100 % - - 27
8. MESYUARAT JAWATANKUASA PEMATUHAN PENGAMBILAN TANAH NEGERI SELANGOR

Mesyuarat mengambil masa dalam tempoh tiga (3) minggu.
Tiada permohonan - - - -
9. PENYEDIAAN SYOR DAN PANDANGAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR KE ATAS KERTAS PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 3 (1)(a)

Penyediaan syor dan Pandangan Pengarah Tanah dan Galian Selangor ke atas Kertas Permohonan Pengambilan Tanah Seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah dalam tempoh lapan (8) minggu.
 
2 permohonan 100.00% 0 0.00% 2
10. PENYEDIAAN SYOR DAN PANDANGAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR KE ATAS KERTAS PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 3 (1)(b) dan 3(1)(c)

Penyediaan syor dan Pandangan Pengarah Tanah dan Galian Selangor ke atas Kertas Permohonan Pengambilan Tanah Seksyen 3(1)(b) dan 3(1)(c) Akta Pengambilan Tanah dalam tempoh lapan (8) minggu.
 
Tiada permohonan - - - -
11. PERMOHONAN TUKAR SYARAT MELALUI OSC

Proses permohonan tukar syarat tanah dalam tempoh 31 hari bekerja
 • 17 hari - Kemuka ke MMKN
 • 14 hari - Terima keputusan MMKN 
30 100.00% 0 0.00% 30
12. PINDAHMILIK WARGANEGARA ASING

Proses Pindah Milik Warganegara Asing dalam Tempoh 4 Minggu

 
18 100.00% 0 0.00% 18

Kemaskini pada 2019-04-04 08:17:52 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat