selangorPTG-flag
Portal Rasmi

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

bm

Bahasa
Melayu

EN

English

search

Search

w3c

W3C

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

Bayaran/Fi Perkhidmatan Pendaftaran Hakmilik

BIL URUSAN

BAYARAN (RM)

1 Carian Rasmi 50.00
2 Carian Persendirian 30.00
3 Salinan Sah Suratcara 40.00
4 Salinan Sah Hakmilik 50.00
5 Pendaftaran Power Attorney / PA Institusi Kewangan 100.00
6 Pendaftaran Power Attorney / PA Individu / Syarikat 300.00
7 Pendaftaran Pemegang Amanah / Trustee 30.00
8 Pendaftaran Surat Amanah / Trustee 30.00
9 Penggantian Hakmilik Rosak 120.00
10 Penggantian Hakmilik Sementara - Hilang 430.00
11 Penggantian Hakmilik Kekal - Hilang 440.00
12 Bayaran PA (yang telah didaftarkan) bagi sebarang urusan 20.00
13 Bayaran Surat Kebenaran (sekiranya diperlukan) 30.00
14 Bayaran Notis 5F 20.00

KADAR BAYARAN URUSAN PERSERAHAN DI KAUNTER BAHAGIAN PENDAFTARAN HAKMILIK

BIL URUSAN BAYARAN (RM)
1 Pindahmilik Tanah; sekiranya nilai pasaran tanah :-  
  RM 50,000 dan ke bawah 50.00
  RM 50,001 hingga RM 200,000 200.00
  RM 200,001 hingga RM 500,000 400.00
  RM 500,001 hingga RM 1,000,000 500.00
  RM 1,000,001 dan ke atas 1500.00
2 Pindahmilik Pajakan 100.00
3 Perakuan Jualan Oleh Mahkamah; sekiranya nilai pasaran tanah:-  
  RM 50, 000 dan ke bawah 50.00
  RM 50,001 hingga RM 200,000 100.00
  RM 200,001 hingga RM 500,000 300.00
  RM 500,001 hingga RM 1,000,000 400.00
  RM 1,000,000 dan ke atas 1000.00
4 Gadaian Menjamin Wang Pokok (Institut Kewangan) 100.00
5 Gadaian Menjamin Wang Pokok (Pinjaman Kerajaan) 0.00
6 Melepaskan Gadaian (Institut Kewangan) 50.00
7 Melepaskan Gadaian (Pinjaman Kerajaan) 0.00
8 Pajakan Seluruh / Sebahagian Tanah 100.00
9 Pajakan  Kecil Seluruh / Sebahagian Tanah 100.00
10 Pembatalan Pajakan / Pajakan Kecil 50.00
11 Perlanjutan Tempoh Pajakan 50.00
12 Turunmilik Akibat Kematian (Borang E) 0.00
13 Turunmilik Akibat Kematian (Borang F) 0.00
14 Turunmilik Akibat Kematian (Borang T) 0.00
15 Turunmilik Akibat Kematian - De Bonis Non 30.00
16 Turunmilik Akibat Kematian - L.A 50.00
17 Turunmilik Akibat Kematian - Grant Probate 50.00
18 Turunmilik Akibat Kematian - Wasiat 50.00
19 Kaveat Persendirian Atas Tanah 300.00
20 Kaveat Persendirian Atas Kepentingan 300.00
21 Kaveat Persendirian Atas Syer 300.00
22 Kaveat Pemegang Lien Atas Tanah 200.00
23 Kaveat Amanah Atas Tanah 100.00
24 Kaveat Amanah Atas Kepentingan 100.00
25 Kaveat Amanah Atas Syer 100.00
26 Perlanjutan Tempoh Kaveat 30.00
27 Tarikbalik Kaveat Persendirian (Withdrawal) 60.00

KADAR BAYARAN UNTUK URUSAN BELAKANG KAUNTER  2014

BIL

URUSAN

 

BAYARAN (RM)

1.

PERMOHONAN HAKMILIK HILANG

HAKMILIK KEKAL

440.00

HAKMILIK SEMENTARA

430.00

2.

PERMOHONAN HAKMILIK ROSAK

HAKMILIK KEKAL

130.00

HAKMILIK SEMENTARA

120.00

3.

PERMOHONAN HAKMILIK HANCUR

HAKMILIK KEKAL (PELAN JUPEM)

10.00

 


Kemaskini pada 2022-11-22 11:47:37 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page