selangorPTG-flag
Portal Rasmi

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

bm

Bahasa
Melayu

EN

English

search

Search

w3c

W3C

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

Bayaran/Fi Hak Milik Strata

Denda lewat ke atas Instrumen urusniaga bagi tujuan pendaftaran selaras dengan seksyen  293(2) dan (3) Kanun Tanah Negara 1965.

 1. Denda  lewat dikenakan ke atas suratcara urusniaga adalah sebagaimana berikut :-
  • Tarikh Instrumen yang dihadapkan lebih dari tiga bulan selepas tarikh penyempurnaannya.
    
 2. Amuan fee pendaftaran lewat  adalah seperti berikut:-
  • Amuan fee pendaftaran lewat adalah berdasarkan fee  pendaftaran yang ditetapkan dan digandakan dengan bilangan tempoh tiga bulan penuh yang telah luput sejak tarikh itu, dengan syarat tidak melebihi lima kali amaun pendaftaran yang telah ditetapkan di bawah Kaedah Tanah Selangor 2003.
    
 3. Panduan fee pendaftaran instrumen urusniaga mengikut Kaedah Tanah Selangor 2003 bilangan  21
   

  KOD

  URUSAN / ANGGARAN NILAI PASARAN TANAH

  KADAR

  PMT

  Pindahmilik Tanah

   

  Mengikut nilai pasaran tanah untuk setiap hakmilik

   

  1. Tidak melebihi RM 50,000
  2. Nilai di antara RM 50,001 hingga RM 200,000
  3. Nilai di antara RM 200,001 hingga RM 500,000
  4. Nilai di antara RM 500,001 hingga RM 1,000,000
  5. Nilai melebihi daripada RM 1,000,000

   

   

   

   

  RM 50.00

  RM 200.00

  RM 400.00

  RM 500.00

  RM 1500.00

  JDGD

  JDGPJ

  JDS

  Perintah Jual Danaharta Perjanjian Persendirian -Gadaian

  Perintah Jual Danaharta Perjanjian Persendirian –Kepentingan

  Perintah Jual Danaharta Perjanjian Persendirian

   

  Mengikut nilai pasaran tanah untuk setiap hakmilik

   

  1. Tidak melebihi RM 50,000
  2. Nilai di antara RM 50,001 hingga RM 200,000
  3. Nilai di antara RM 200,001 hingga RM 500,000
  4. Nilai di antara RM 500,001 hingga RM 1,000,000
  5. Nilai melebihi daripada RM 1,000,000

   

   

   

   

   

   

  RM 50.00

  RM 100.00

  RM 300.00

  RM 400.00

  RM 1000.00

  JMGD

  JMGPJ

  JML

  JMLK

  JPGD

  JPGPJ

  Perintah Jual Mahkamah sebab Gadaian

  Perintah Jual Mahkamah sebab Gadaian Pajakan/ Pajakan kecil

  Perintah Jual Mahkamah sebab Lien

  Perintah Jual Mahkamah  ke atas kepentingan sebab Lien

  Perintah Jual Pentadbir sebab gadaian

  Perintah Jual Pentadbir sebab gadaian pajakan/pajakan kecil

   

  Mengikut nilai pasaran tanah untuk setiap hakmilik

   

  1. Tidak melebihi RM 50,000
  2. Nilai di antara RM 50,001 hingga RM 200,000
  3. Nilai di antara RM 200,001 hingga RM 500,000
  4. Nilai di antara RM 500,001 hingga RM 1,000,000
  5. Nilai melebihi daripada RM 1,000,000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  RM 50.00

  RM 100.00

  RM 300.00

  RM 400.00

  RM 1000.00

  GD

  GDB

  GDCE

  GDCEL

  GDL

  GDPJ

  GDPJB

  GDPJK

  GDPJL

  GDT

  GDWM

  PMG

  Gadaian Menjamin Wang Pokok

  Pembatalan Gadaian

  Gadaian Cukai Estet

  Melepaskan Gadaian Cukai Estet

  Melepaskan Gadaian

  Gadaian Pajakan

  Pembatalan Gadaian Pajakan/ Pajakan Kecil

  Gadaian Pejakan Kecil

  Melepaskan Gadaian Pajakan / Pajakan kecil

  Penangguhan Gadaian

  Gadaian Mejamin Wang Bermasa

  PIndahmilik Gadaian

  RM 100.00

  RM 50.00

  RM 100.00

  RM 50.00

  RM 50.00

  RM 100.00

  RM 50.00

  RM 100.00

  RM 50.00

  RM 100.00

  RM 100.00

  RM 100.00

   

 4. Pertimbangan pengurangan dan pengecualian denda lewat adalah berdasarkan  berikut:-

 

 • Kelewatan pengendosan duti setem oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri
 • Kelewatan pengeluaran surat kelulusan pihak berkuasa negeri
 • Terdapat kesilapan hakmilik yang memerlukan pembetulan
 • Kelewatan pengeluaran hakmilik tetap
 • Perserahan yang pernah didaftarkan TOLAK
 • Lain-lain kelewatan dari pihak kerajaan.

Setiap permohonan perlu disertakan dengan surat iringan beserta alasan seperti di atas. Sebab-sebab selain daripada perkara di atas adalah tidak boleh dipertimbangkan.

 


Kemaskini pada 2022-11-22 11:47:21 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page