selangorPTG-flag
Portal Rasmi

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

bm

Bahasa
Melayu

EN

English

search

Search

w3c

W3C

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MAC 2024

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN MAC 2024

BIL PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI MASA/STANDARD PIAGAM
PELANGGAN
JUMLAH PERKHIDMATAN
  JANJI JUMLAH MENEPATI STANDARD * % MENEPATI STANDARD ** JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD *** % TIDAK MENEPATI STANDARD****  
1. MENCETAK BIL HASIL TANAH

Mencetak Bil Cukai Tanah/Petak berdasarkan maklumat No. Akaun/ID Hakmilik atau Butiran Cukai
 
         
2.
PENYELESAIAN ADUAN YANG DITERIMA OLEH BAHAGIAN KORPORAT AUDIT PENGURUSAN


Mengemukakan maklumbalas terhadap pertanyaan dan aduan awam biasa  akan diberi tempoh lima belas (15) hari bekerja.
 
709 92.0% 61 8.0% 770
3. PENDAFTARAN PINDAHMILIK

Membuat pendaftaran Pindahmilik dalam tempoh 1 hari.
 
1374 18.0% 6245 82.0% 7619
4. CAPAIAN PORTAL PTGS

Memastikan ketersediaan capaian Portal PTGS adalah 99.5%.
 
43,200 100% 0 0.00% Tiada gangguan Capaian portal
5. PENYEDIAAN KERTAS RINGKASAN UNTUK PERTIMBANGAN PIHAK BERKUASA NEGERI / YAB MENTERI BESAR / PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR BAGI PERMOHONAN-PERMOHONAN (YANG LENGKAP) BERIKUT :
 
         
  a. Kemasukan ke dalam Jadual Kedua, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari.
 
         
  b. Kemasukan ke dalam Jadual Ketiga, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari.
 
         
  c. Pengesahan status "Melayu" menurut tafsiran "Melayu" di bawah Seksyen 2 Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dan Seksyen 20 Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) bagi tujuan pembelian hartanah di atas Tanah Rizab Melayu dalam tempoh 14 hari.
 
         
  d.

Pengesahan status Bumiputera (individu/syarikat) bagi tujuan pembelian hartanah di bawah kuota Bumiputera di Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

         
6. PENDAFTARAN PINDAHMILIK TANAH DAN STRATA

Pendaftaran  Pindahmilik dalam tempoh 1 hari - Tanah dan Strata
 
1374 18.0% 6245 82.0% 7619
7. PEMBAYARAN BIL DAN BAUCER
 
Menguruskan bil-bil dan baucer bayaran dalam tempoh 14 hari.
 
         
8. PINDAHMILIK WARGANEGARA ASING

Proses Pindah Milik Warganegara Asing dalam Tempoh 14 Hari Bekerja
 
         
9.

PERMOHONAN / TUKAR SYARAT TANAH DALAM TEMPOH 17 HARI BEKERJA

  1. Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124 (1)(a)(c) KTN;
  2. Secara Serentak Pecah Sempadan Tanah dan Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124A KTN;
  3. Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah untuk Tujuan Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 204B KTN;
  4. Serah balik di bawah Seksyen 197 dan Pemberimilikan Tanah di bawah Seksyen 76 KTN; dan
  5. Pemecahan Tanah Ladang Yang Melibatkan Tukar Syarat Tanah.

 
         

Kemaskini pada 2024-04-18 09:24:41 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page