selangorPTG-flag
Portal Rasmi

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

bm

Bahasa
Melayu

EN

English

search

Search

w3c

W3C

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI 2024

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI 2024

BIL PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MENEPATI TEMPOH MASA/STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI MASA/STANDARD PIAGAM
PELANGGAN
JUMLAH PERKHIDMATAN
  JANJI JUMLAH MENEPATI STANDARD * % MENEPATI STANDARD ** JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD *** % TIDAK MENEPATI STANDARD****  
1. MENCETAK BIL HASIL TANAH

Mencetak bil Hasil Tanah (disertakan maklumat No. Hakmilik dan No Lot dengan serta-merta)
 
391 100% 0 0.00% 391
2.
PENYELESAIAN ADUAN YANG DITERIMA OLEH BAHAGIAN KORPORAT AUDIT PENGURUSAN

Mengemukakan maklumbalas terhadap pertanyaan dan aduan awam biasa  akan diberi tempoh lima belas (15) hari bekerja.
 
910 96.80% 30 3.20% 940
3. PENDAFTARAN PINDAHMILIK

Membuat pendaftaran Pindahmilik dalam tempoh 1 hari.
 
1330 22.20% 4653 77.80% 5983
4. CAPAIAN PORTAL PTGS

Memastikan ketersediaan capaian Portal PTGS adalah 99.5%.
 
44,640 100% 0 0.00% Tiada gangguan Capaian portal
5. PENYEDIAAN KERTAS RINGKASAN UNTUK PERTIMBANGAN PIHAK BERKUASA NEGERI / YAB MENTERI BESAR / PENGARAH TANAH DAN GALIAN SELANGOR BAGI PERMOHONAN-PERMOHONAN (YANG LENGKAP) BERIKUT :
 
         
  a. Kemasukan ke dalam Jadual Kedua, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari.
 
- - - - Tiada Permohonan
  b. Kemasukan ke falam Jadual Ketiga, Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dalam tempoh 14 hari.
 
9 100% 0 0.00% 9
  c. Pengesahan status "Melayu" menurut tafsiran "Melayu" di bawah Seksyen 2 Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) dan Seksyen 20 Enakmen Rizab Melayu (Selangor) (Bab 142) bagi tujuan pembelian hartanah di atas Tanah Rizab Melayu.
 
- - - - Tiada Permohonan
  d.

Pengesahan status Bumiputera (individu/syarikat) bagi tujuan pembelian hartanah di bawah kuota Bumiputera di Negeri Selangor.

4 100% 0 0.00% 4
  e. Pembatalan Perizaban Tanah Negeri Bagi Maksud Awam dibawah Seksyen 64 Kanun Tanah Negara (Akta 828)
 
13 100% 0 0.00% 13
6. PENDAFTARAN PINDAHMILIK STRATA

Pendaftaran  Pindahmilik Strata dalam tempoh 1 hari
 
- - - - Menggunakan Sistem  e-Tanah
7. PEMBAYARAN BIL DAN BAUCER
 
Menguruskan bil-bil dan baucer bayaran dalam tempoh 14 hari.
 
100 100% 0 0.00% 100
8. MESYUARAT PENYELARASAN PRA PENGAMBILAN TANAH

Mesyuarat mengambil masa dalam tempoh tiga (3) minggu.
 
- - - - Tiada Permohonan
9. PENYEDIAAN KERTAS PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 3(1)(A) AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960.

Penyediaan kertas permohonan pengambilan tanah di bawah Seksyen 3(1)(A) akta pengambilan tanah 1960 dalam tempoh empat (4) minggu.
 
1 100% 0 0.00% 1
10. PENYEDIAAN KERTAS PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 3(1)(B) DAN 3(1)(C) AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960.

Penyediaan kertas permohonan pengambilan tanah di bawah seksyen 3(1)(b) dan 3(1)(c) akta pengambilan tanah 1960. dalam tempoh empat (4) minggu.
 
1 100% 0 0.00% 1
11.

PERMOHONAN TUKAR SYARAT MELALUI OSC
 
Proses permohonan tukar syarat tanah dalam tempoh 31 hari bekerja

17 hari - Kemuka ke MMKN

14 hari - Terima keputusan MMKN

         
12. PINDAHMILIK WARGANEGARA ASING

Proses Pindah Milik Warganegara Asing dalam Tempoh 4 Minggu
 
         

Kemaskini pada 2024-05-02 15:01:10 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page