Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

Piagam Pelanggan - Bahagian Hakmilik Strata

Bil Perkara Tempoh
1 Permohonan Pecah Bahagi Bangunan di bawah Seksyen 10, Akta Hakmilik Strata 1985 75 Hari Bekerja
2 Permohonan Pecah Bahagi Bangunan yang mengandungi Blok Sementara di bawah Seksyen 10A, Akta Hakmilik Strata 83 Hari Bekerja
3 Pemohonan Pecah Bahagi Bangunan yang memerlukan permit ruang udara di bawah Seksyen 75A, Kanun Tanah Negara 54 Hari Bekerja
4 Permohonan Pecah Bahagi Bangunan yang melibatkan Pinda Syarat Nyata Tanah Di Bawah Seksyen 124 (1)(c) Kanun Tanah Negara 28 Hari Bekerja
5 Pendaftaran Dan Pengeluaran Hakmilik Strata Berkomputer (Hakmilik Baru) 37 Hari Bekerja
6 Pengeluaran Sijil Perakuan Perbadanan Pengurusan di bawah Seksyen 39 Akta Hakmilik Strata 1985 15 Hari Bekerja
6 Permohonan Penamatan Pecah Bahagi Bangunan di bawah Seksyen 57, Akta Hakmilik Strata 1985 19 Hari Bekerja
7 Permohonan Penyatuan atau Pecah Petak di bawah Bahagian V, AHS 1985 37 Hari Bekerja
8 Permohonan Dan Pengeluaran Permit Ruang Udara di bawah Seksyen 75E Kanun Tanah Negara 46 Hari Bekerja
9 Pendaftaran Perserahan Urusniaga dan Bukan Urusniaga Hakmilik Strata Berkomputer 3 Bulan
10 Pendaftaran Hakmilik Hilang & Hancur 3 Bulan
8 Carian Persendirian 10 minit
9 Carian Rasmi 15 minit
10 Salinan Sah (CTC) Hakmilik 1 minggu
11 Salinan Sah (CTC) Dokumen 2 minggu
12 Pembetulan 380 15 Hari Bekerja
 


Kemaskini pada 2015-11-11 16:35:58 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor