Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

Bahagian Teknologi Maklumat - Pengenalan (Objektif + Fungsi)

OBJEKTIF BTM
 

 1. Memastikan ketersediaan dan kebolehpercayaan infrastruktur ICT lengkap bagi  menyokong operasi PTGS;
 2. Memastikan Pengurusan sistem aplikasi dapat menyokong  peningkatan mutu penyampaian perkhidmatan PTGS; dan  
 3. Memastikan penggunaan ICT dalam memupuk budaya kerja cemerlang kepada semua peringkat kakitangan.
 

 

FUNGSI BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Pengurusan Perolehan Peralatan dan Perkhidmatan ICT
 • Merancang, mengurus dan memantau perolehan serta perkhidmatan ICT melalui Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) PTGS dan Jawatankuasa Pemantauan Projek selaras dengan pekeliling, garis panduan, arahan pentadbiran yang berkuatkuasa.
Pengurusan Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem
 • Merancang, mengurus, menyelenggara dan memantau pembangunan aplikasi dan sistem utama dan sokongan PTGS secara dalaman (in-house) dan secara luaran (out-source).
 • Memastikan infrastruktur dan infostruktur sentiasa relevan mengikut perkembangan teknologi semasa.
Pengurusan Rangkaian Dalaman, Keselamatan dan Infrastruktur ICT
 • Merancang, mengurus, menyelenggara dan memantau ketersediaan dan  infrastruktur rangkaian dalaman dan kawalan keselamatan ICT sentiasa pada tahap yang selamat.
 • Merancang, mengurus, menyelenggara dan memantau keberfungsian dan ketersediaan infrastruktur pusat data pada tahap yang optima.
Pengurusan Bantuan Teknikal dan Khidmat Sokongan
 • Merancang, mengurus, menyelenggara dan memantau khidmat bantuan dan sokongan teknikal ICT kepada pengguna.
 • Memastikan peralatan ICT pengguna di selenggara dengan baik mengikut keperluan

 

Kemaskini pada 2019-10-08 09:04:26 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Whatsapp 
(Saluran Aduan): +6019-220 7847 
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor