selangorPTG-flag
Portal Rasmi

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

bm

Bahasa
Melayu

EN

English

search

Search

w3c

W3C

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

Bahagian Pembangunan Dan Kemajuan Tanah - Senarai Peraturan

Pemberimilikan Tanah di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara

 1. Kanun Tanah Negara 1965
 2. Kaedah-kaedah Tanah Selangor 2003 dan Kaedah-kaedah Tanah Selangor (pindaan) 2005\
 3. Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian
 4. Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
 5. Arahan Pengarah Tanah dan Galian
 6. Enakmen Rizab Melayu
 7. Akta Penempatan Berkelompok 1960
 8. Akta Pengambilan Tanah 1960
 9. Akta Orang Asli
 10. Ordinan Perwakilan Kuasa 1956
   

Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a) dan (c), 124A, 204A dan 197 dan 76 Kanun Tanah Negara, Pinda Syarat Nyata & Tambah Syarat Nyata

 1. Kanun Tanah Negara 1965
 2. Kaedah-kaedah Tanah Selangor 2003 dan Kaedah-kaedah Tanah Selangor (pindaan) 2005 Ordinan Perwakilan Kuasa 1965
 3. Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Selangor (JKPTG)
 4. Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
 5. Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
   

Tukar Syarat Tanah di bawah Seksyen 124(1)(a) dan (c), 124A, 204A dan 197 dan 76 Kanun Tanah Negara, bagi tanah Rizab Melayu (Pegangan Melayu)

 1. Kanun Tanah Negara 1965
 2. Kaedah-kaedah Tanah Selangor 2003 dan Kaedah-kaedah Tanah Selangor (pindaan) 2005 Ordinan Perwakilan Kuasa 1965
 3. Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Selangor (JKPTG)
 4. Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
 5. Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
   

Pemprosesan Permohonan Pecah Sempadan dan Penyerahan Balik Tanah

 1. Kanun Tanah Negara 1965
 2. Kaedah-kaedah Tanah Selangor 2003 dan Kaedah-kaedah Tanah Selangor (pindaan) 2005 Ordinan Perwakilan Kuasa 1965
 3. Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Selangor (JKPTG)
 4. Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
 5. Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
   

Pemperosesan Permohonan Pecah Bahagian

 1. Kanun Tanah Negara 1965
 2. Kaedah-kaedah Tanah Selangor 2003 dan Kaedah-kaedah Tanah Selangor (pindaan) 2005 Ordinan Perwakilan Kuasa 1965
 3. Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Selangor (JKPTG)
 4. Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
   

Pemperosesan Permohonan Penyatuan Tanah

 1. Kanun Tanah Negara 1965
 2. Kaedah-kaedah Tanah Selangor 2003 dan Kaedah-kaedah Tanah Selangor (pindaan) 2005 Ordinan Perwakilan Kuasa 1965
 3. Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Selangor (JKPTG)
 4. Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
   

Pemprosesan Permohonan Penyatuan Tanah untuk Keputusan YAB. Menteri Besar

 1. Kanun Tanah Negara 1965
 2. Kaedah-kaedah Tanah Selangor 2003 dan Kaedah-kaedah Tanah Selangor (pindaan) 2005 Ordinan Perwakilan Kuasa 1965
 3. Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Selangor (JKPTG)
 4. Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
   

Perizaban dan Pewartaan Tanah (Awam)

 1. Di bawah Seksyen 62 (i) Kanun Tanah Negara
   

Pembatalan dan Warta Batal Rizab Tanah (Awam)

 1. Di bawah Seksyen 64 Kanun Tanah Negara
 2. Di bawah Akta Orang Asli
   

Perizaban dan Pewartaan Tanah (Rizab Melayu)

 1. Di bawah Seksyen 3 dan 4 Enakmen Rizab Melayu
   

Pengecualian Ukur

 1. Di bawah Seksyen 4(2) Kanun Tanah Negara
   

Permohonan Kebenaran Pindahmilik Menyeluruh (Blanket Consent)

 1. Kanun Tanah Negara 1965
 2. Kaedah-kaedah Tanah Selangor 2003 dan Kaedah-kaedah Tanah Selangor (pindaan) 2005 Ordinan Perwakilan Kuasa 1965
 3. Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor
 4. Arahan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor

Kemaskini pada 2019-01-15 11:00:01 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page