Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
    PORTAL RASMI
PEJABAT TANAH DAN GALIAN,SELANGOR

Bahagian Teknologi Maklumat - Pengenalan (Objektif + Fungsi)

OBJEKTIF BTM
 

 1. Memastikan ketersediaan dan kebolehpercayaan infrastruktur ICT lengkap bagi  menyokong operasi PTGS.
 2. Memastikan Pengurusan sistem aplikasi dapat menyokong  peningkatan mutu penyampaian perkhidmatan PTGS.  
 3. Memastikan penggunaan ICT dalam memupuk budaya kerja cemerlang kepada semua peringkat kakitangan.
 

 
FUNGSI BTM


 
 1. UNIT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI 1
 
       Pengurusan, Pembangunan, Peningkatan, Penyelenggaraan Aplikasi  serta dokumentasi berikut:  
 
 1. Sistem Kutipan Hasil Tanah & Strata (eHasil)
 2. Portal MySMS
 3. Portal Bayaran Hasil
 4. Aplikasi Telefon Pintar Hasil
 5. Land Bank Library System (LBLS)
 6. Integrasi SPTB-eSPHT
 7. Sistem Semakan Resit Bayaran
 8. Sistem e-Pungutan
 9. Sistem e-Perserahan
 10. Sistem SELAMAT (JKPTG)
 
 1. UNIT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI 2
 
        Pengurusan, Pembangunan, Peningkatan, Penyelenggaraan Aplikasi serta dokumentasi berikut:  
 
 1. Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB)
 2. Sistem Pengurusan Hakmilik Strata (SPHS)
 3. Sistem e-STRATA
 4. Aplikasi Penyelengaraan Data Hakmilik (APDH)
 5. Integrasi SPTB-eHasil
 6. Sistem Pungutan Dokumen SPTB
 7. Web Semakan Status Hakmilik Strata (Strata2u)
 8. Queue Management System (QMS)

     
 1. UNIT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI 3
 
Pengurusan, Pembangunan, Peningkatkan, Penyelenggara Aplikasi serta dokumentasi berikut:
 
 1. Sistem e-Charting
 2. Selangor Land Information System (SeLIS)
 3. Sistem Blanket Consent
 4. Sistem Permohonan Kebenaran Pindah Milik Dan Gadaian Tanah (e-Consent)
 5. Sistem Permohonan Kebenaran Pindah Milik Dan Gadaian Tanah Secara Atas Talian (Consent2u)
 6. Sistem Warta Jawatan
 7.  Sistem Warta Tanah
 8. Sistem Fail Rahsia Tanah
 9. Sistem e-Aduan PTGS
 10. Sistem e-Surat PTGS
 11. Sistem Permohonan  Tanah Warga Asing
 
 1. UNIT PENTADBIRAN DAN KOMUNIKASI
           
         
 1. Pengurusan, Pembangunan, Peningkatkan, Penyelenggara Aplikasi serta dokumentasi berikut:  
 1. Portal Rasmi
 2. Mobile Web Bagi Sistem-Sistem  Atas Talian PTGS (ePeserahan, ePungutan, Strata2u Dan Direktori PTGS)
 3. Sistem e-PTGS
 4. Mobile Apps Dalaman
 5. Sistem eDoket
 6. KIOSK
 1. Pengurusan Pelan Strategik ICT (ISP)
 2. Pengurusan Aset Alih/tak ketara ICT
 3. Pentadbir sistem HRMIS
 4. Penyelarasan SOP BTM
 5. Pengurusan Teknikal sistem gunasama SUK (Emel Rasmi Selangor, Active Directory)
 6. Pengurusan mesyuarat ICT peringkat Jabatan (Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) PTGS, Mesyuarat JK Teknikal  Portal PTGS, Mesyuarat Pengurusan BTM)
 7. Pengurusan pentadbiran BTM.(Kakitangan, Fail, Peralatan Pejabat, Keselamatan Pejabat, SKT dan pencapaian Bahagian, Bajet, fail meja/MPK, latihan)
 
 1. UNIT TEKNIKAL, RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT
         
         
 1. Pengurusan, Penyediaan, Peningkatkan, Penyelenggara Serta Dokumentasi:
  1. Dasar/Polisi Keselamatan ICT
  2. Keselamatan dan Firewall.
  3. Rangkaian Dalaman
  4. Antivirus
  5. Peralatan Pusat Data  Dan Rangkaian
  6. Infrastruktur Pusat Data PTGS.
  7. Penduaan, Pemulihan Dan Simulasi Sistem Dan Data
  8. Aduan Peralatan ICT dan Rangkaian
  9. Penyelenggaraan Dan Pembaikan Peralatan ICT
  10. Program Kesedaran Keselamatan ICT
  11. DRC PTGS
 
 1. Bantuan Teknikal:
  1. Sistem Access Door (BKP)
  2. CCTV (BKP)

Kemaskini pada 2018-01-19 09:49:58 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Selangor