Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
    PORTAL RASMI
PEJABAT TANAH DAN GALIAN,SELANGOR

Bahagian Pembangunan Dan Kemajuan Tanah - Pengenalan (Objektif + Fungsi)

Objektif

 • Meningkatkan prestasi, pengetahuan, kecekapan dan mutu kerja pentadbiran tanah melalui latihan-latihan dan kursus-kursus yang dirancang.
 • Mempertingkatkan kecekapan pentadbiran tanah melalui komputerisasi ke arah Kerajaan Elektronik (Electronic Government).

Fungsi

Unit Pelupusan Tanah & Rayuan

 • Urusan Pemberimilikan Tanah di bawah Seksyen 76 KTN;
 • Urusan Serahbalik di bawah Seksyen 197 dan pemberimilikan tanah di bawah Seksyen 76 KTN Untuk Tujuan Lanjut Tempoh Pajakan;
 • Urusan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di bawah Seksyen 65 KTN;
 • Urusan Meminda Keluasan Tanah di bawah Seksyen 83 KTN;
 • Urusan Pewartaan di bawah Seksyen 62 KTN Untuk Tujuan Kegunaan Awam;
 • Urusan Pewartaan di bawah Seksyen 63 KTN Untuk Tujuan Pembatalan Rizab;
 • Urusan Pajakan Tanah Rizab di bawah Seksyen 64 KTN ;
 • Urusan Permit Ruang Udara di bawah Seksyen 75A KTN;
 • Urusan Pewartaan Rumah Ibadat Selain Islam; dan
 • Urusan Permohonan Stratum Seksyen 72A KTN

Unit Tukar Syarat Tanah

 • Urusan Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124 (1)(a)(c) KTN;
 • Urusan Secara Serentak Pecah Sempadan Tanah dan Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124A KTN;
 • Urusan Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah untuk Tujuan Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 204 KTN;
 • Urusan Serahbalik di bawah Seksyen 197 dan Pemberimilikan Tanah di bawah Seksyen  76 KTN;
 • Urusan Pinda Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124 (1) (c) KTN;
 • Urusan Mengubah Syarat Nyata Tanah Rizab Melayu (Pegangan Melayu) di bawah Seksyen 124 (1)(a)(c) KTN;
 • Urusan Secara Serentak Pecah Sempadan Tanah dan Mengubah Syarat Nyata Tanah Rizab Melayu (Pegangan Melayu) di bawah Seksyen 124A KTN;
 • Urusan Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah untuk Tujuan Mengubah Syarat Nyata Tanah Rizab Melayu (Pegangan Melayu) di bawah Seksyen 204 KTN;
 • Urusan Serahbalik di bawah Seksyen 197 dan Pemberimilikan Tanah Rizab Melayu (Pegangan Melayu) di bawah Seksyen  76 KTN;dan
 • Urusan Pinda Syarat Nyata Tanah Rizab Melayu (Pegangan Melayu) di bawah Seksyen 124 (1) (c) KTN;

 

Unit Pembangunan Tanah

 • Urusan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137 KTN;
 • Urusan Penyerahan Balik Tanah dan Pemberimilikan Semula  di bawah Seksyen 204B KTN bagi tujuan pecah sempadan;
 • Urusan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 142 KTN;
 • Urusan Penyerah Balik Tanah dan Pemberimilikan Semula  di bawah Seksyen 204B KTN bagi tujuan pecah bahagian;
 • Urusan Penyatuan Tanah Tanah di bawah Seksyen 148 KTN
 • Urusan Penyerahan Balik Tanah dan Pemberimilikan Semula  di bawah Seksyen 204B KTN bagi tujuan penyatuan;
 • Urusan Serah sebahagian Tanah di bawah Seksyen 200 KTN;
 • Urusan Serahbalik di bawah Seksyen 197 KTN dan pemberimilikan tanah di bawah 76 KTN bagi tujuan pembangunan;
 • Urusan Serah keseluruhan tanah di bawah Seksyen 197 KTN.
 • Urusan Pindaan Pelan/ kelulusan/ pindaan kecil;dan
 • Urusan Pemecahan Tanah Ladang Yang Melibatkan Tukar Syarat Tanah;

Unit Rayuan MMKN

 1. Urusan Rayuan Keputusan MMKN:
  • Pindaan harga jualan;
  • Pengecualian bayaran caruman parit;
  • Pengecualian pengurangan penyediaan 20% rumah kos rendah, 20% @ 10% rumah kos sederhana rendah, 10% rumah kos sederhana, 30% rumah kos sederhana dan 20% kedai harga rendah / industri harga rendah;
  • Pengalihan penyediaan 20% rumah kos rendah, 20% @ 10% rumah kos sederhana rendah, 10% rumah kos sederhana, 30% rumah kos sederhana dan 20% kedai harga rendah / industri harga rendah daripada tapak asal ke tapak baru;
  • Urusan Rayuan Pindaan Pengiraan Premium/ Premium Tambahan dan Rayuan Pengecualian Bayaran Premium Khas;dan
  • Lain-lain syarat yang dikenakan di dalam surat kelulusan.
    

Unit Kebenaran Pindahmilik (Consent)

 • Urusan Kebenaran Pindahmilik individu Bumiputera kepada individu bukan Bumiputera;
 • Urusan Kebenaran Pindahmilik individu Bumiputera kepada syarikat bukan Bumiputera;
 • Urusan Kebenaran Pindahmilik syarikat Bumiputera kepada syarikat bukan Bumiputera;
 • Urusan Kebenaran Pindahmilik syarikat Bumiputera kepada Individu bukan Bumiputera;
 • Urusan Rayuan Semula Ke Atas Permohonan Kebenaran Pindahmilik Yang Telah Ditolak;
 • Urusan Kebenaran Pindahmilik / Memajak / Memajak Kecil Tanah Kepada Bukan Warganegara / Penduduk Tetap Seksyen 433B Dan Pelepasan Sekatan Kepentingan (Seksyen 120) Kanun Tanah Negara;
 • Urusan Kebenaran Pindahmilik / Memajak / Memajak Kecil Tanah Kepada Bukan Warganegara (Syarikat) Seksyen 433B Dan Pelepasan Sekatan Kepentingan (Seksyen 120) Kanun Tanah Negara;dan
 • Urusan Kebenaran Pindahmilik Tanah Ladang (ELB-Estate Land Board);

 

Unit Kebenaran Pindahmilik Menyeluruh  (Blanket Consent)

 • Urusan Kebenaran Pindahmilik Menyeluruh (Blanket Consent);
 • Urusan Pembatalan dan Penggantian Nama Pembeli Pertama kepada Pembeli Kedua; dan
 • Urusan Salinan Diakui Sah (CTC) – Bagi tujuan perserahan urusniaga dan sebarang urusan rasmi.


Kemaskini pada 2015-11-11 16:03:31 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Selangor