Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
    PORTAL RASMI
PEJABAT TANAH DAN GALIAN,SELANGOR
Maklumat Terkini

 •  Pelaksanaan Cukai Petak Hakmilik Strata Negeri Selangor
  Bermula 1 Jun 2018 Kerajaan Negeri Selangor telah melaksanakan Cukai Petak bagi Hakmilik Strata selaras dengan Arahan PTGS Bil 1/2018 dan Warta Kerajaan Negeri Selangor  Jil. 71 No Sel. P.U. 1  Bertarikh 4hb Januari 2018. Klik Video

   

 •  KONVENSYEN INOVASI PEJABAT TANAH DAN GALIAN SELANGOR (PTGS) 2018 
  5-6 SEPTEMBER 2018

  - Garis Panduan Konvensyen Inovasi PTGS 2018 (Maklumat Lanjut)
  - Borang Penyertaan Konvensyen (Borang) 
  Tarikh Tutup Penyertaan : 17 Ogos 2018


   
 •  Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Kerajaan Di Bawah Sek.76 KTN Secara Jualan Terus Mengikut Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil.3/2016 di Daerah Gombak
  Mulai 26 Julai 2018 hingga 22 Ogos 2018
  NOTIS PEMBERITAHUAN

   

 • Kini, orang awam boleh menyemak bil cukai tanah dan cukai petak (strata) melalui Portal Hasil kami yang baharu iaitu, http://ehasil.selangor.gov.my.
  Pembayaran kad kredit juga boleh diterima disemua kaunter Pejabat Tanah dan Galian Selangor dan 9 Pejabat Daerah dan Tanah Selangor.
  **Portal ini masih diperingkat Pre-release atau Beta version.
eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Selangor