Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624
     PORTAL RASMI
 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

Piagam Pelanggan - Bahagian Pembangunan & Kemajuan Tanah

Bil Perkara Tempoh
1

Proses permohonan bermula selepas didaftarkan di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor sehingga dikemukakan untuk pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri (MMKN).

i) Pelupusan Tanah

 • Pemberimilikan Tanah di bawah Seksyen 76 KTN;
 • Serahbalik dibawah Seksyen 197 dan pemberimilikan tanah di bawah Seksyen 76 KTN untuk Tujuan Lanjut Tempoh Pajakan;
 • Pecah Sempadan, Pecah Bahagian, Penyatuan Tanah serta Pindaaan pelan dan tambah syarat nyata di dalam Seksyen 204B Kanun Tanah Negara.
 • Lesen Menduduki Sementara (LMS) di dalam Seksyen 65 Kanun Tanah Negara untuk keluasan 50 ekar dan ke atas;
 • Meminda Keluasan Tanah di bawah Seksyen 83 KTN bagi keluasan melebihi 20% dari keluasan asal;
 • Pewartaan di bawah Seksyen 62 KTN Untuk Tujuan Selain Kegunaan Awam (MMKN)/Pembatalan Wara Awam;
 • Permit Ruang Udara di bawah Seksyen 75A KTN; dan
 • Pengecualian Bayaran Ukur.
6 minggu

ii)  Tukar Syarat Tanah

 • Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124 (1)(a)(c) KTN;
 • Secara Serentak Pecah Sempadan Tanah dan Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124A KTN;
 • Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah untuk Tujuan Mengubah Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 204B KTN;
 • Serah balik di bawah Seksyen 197 dan Pemberimilikan Tanah di bawah Seksyen 76 KTN; 
 • Pemecahan Tanah Ladang Yang Melibatkan Tukar Syarat Tanah;dan
22 Hari

iii)  Permohonan Rayuan

 

 • Syarat-syarat kelulusan MMKN
 • Pengurangan Premium
4 minggu
2

Proses permohonan bermula selepas didaftarkan di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor sehingga dikemukakan untuk pertimbangan YAB Dato’ Menteri Besar atau Pengarah Tanah dan Galian Selangor.

i)  Pelupusan Tanah

 • Pecah Bahagian Tanah (Seksyen 142 KTN)
 • Pecah Sempadan Tanah (Seksyen 137 KTN)
 • Penyatuan Tanah (Seksyen 146 – 148 KTN)
 • Lanjut Tempoh Bayaran Premium

ii)  Tukar Syarat Tanah Rizab Melayu

 • Seksyen 124(1)(a) dan (c) Kanun Tanah Negara
 • Seksyen 124A Kanun Tanah Negara
 • Seksyen 204A Kanun Tanah Negara
 • Seksyen 197 dan 76 Kanun Tanah Negara

iii) Pinda Syarat Nyata Di Bawah Seksyen 124(1)(c)

iv)  Kebenaran Pindahmilik

 • Pindahmilik Secara Menyeluruh (Blanket Consent)
 • Pembatalan dan Penggantian Nama Pembeli Kedua
 • Pindahmilik Warganegara Asing
 • Pindahmilik Individu
 • Pindahmilik Syarikat
 • Pindahmilik Tanah Ladang

 4 minggu

4 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 minggu

 

 

4 minggu

4 minggu

2 minggu

2 minggu

2 minggu

6 minggu


Kemaskini pada 2019-05-08 11:21:45 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

eTanah Pemudah INSTUN INTANBK KPTG JPA Mampu MSC NRE Malaysia Government Selangor Government e-zakat
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Tel: +603 5544 7000
Talian Bebas Tol : 1 800-88-2624  
Faks: +603 5510 2658
Email: ptgs@selangor.gov.my
Hak Cipta Terpelihara @ 2016 Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor