Pekeliling 2001


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2001Pengeksportan Pasir Ke Luar Negara  2001View
22/2001Garis Panduan Kadar-Kadar Premium Untuk Pemberimilikan Tanah Tapak-Tapak Yang Telah Lama Diduduki  2001View
33/2001

Tempoh Bayaran Premium Ke Atas Pemberimilikan Tanah Dan Kuasa Melanjutkan Tempoh Bayaran Premium     

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008

2001View
44/2001Tempoh Bayaran Bagi Rayuan Premium
  
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/2010
2001View
55/2001Penubuhan Tabung Amanah Perkuburan Dan Penyediaan Tapak Perkuburan Islam Dan Bukan Islam  2001View
66/2001Penetapan Premium Sementara Bagi Tujuan Pemberimilikan Tanah 2001View
77/2001Dasar dan Garis Panduan Pembatalan Dan Penggantian Tanah Rizab Melayu Selangor Darul Ehsan 2001View