Arahan PTGS 2019


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
1Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Standard Operating Procedure (SOP) Tindakan Penguatkuasaan Secara Bersepadu bagi Menangani Tapak Pelupusan dan Pembuangan Sampah Haram di Negeri Selangor 2019View
2Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2019Garis Panduan Pengiraan Faktor Cukai Hakmilik Strata dan Kadar Minimum Petak Bagi Cukai Petak dan Blok Sementara Hakmilik Strata 2019View
3Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 3/2019Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor berkaitan Jawatankuasa Penyelesaian Pengambilan Tanah Peringkat Daerah Negeri Selangor (JKPPT) 2019View
4Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 4/2019Pemakaian Format Laporan Tanah dan Laporan Bergambar Penolong Pegawai Tanah di Negeri Selangor 2019View