Bil Pekeliling:
7/2006
 
Tajuk :
Pemberitahuan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri Dalam Proses Memindahmilik Dan Mencagar Untuk Harta Yang Diperolehi Melalui Lelongan Awam Hendaklah Tidak Digunapakai 
 
Muat Turun :
PEKELILING 7_06.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013