Bil Pekeliling:
2/2006
 
Tajuk :

Pengenaan Caruman Infrastruktur Sosial Bagi Pembangunan Kurang Dari 10 Ekar Dalam Negeri Selangor    

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/2007

 
Muat Turun :
PEKELILING 2_06.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013