Bil Pekeliling:
2/2005
 
Tajuk :

Pemakaian Kaedah 12A, Kaedah-Kaedah Tanah Selangor Mengenai Pengurangan Bayaran Premium Tambahan Bagi Permohonan Mengubah Kategori Dan Tukar Syarat Tanah Serta Tatacara Pengurangan Bayaran Premium Tambahan Tersebut   

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/2010

 
Muat Turun :
PEKELILING 2_05.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013