Bil Pekeliling:
3/2004
 
Tajuk :
Dasar Pihak Berkuasa Negeri Berhubung Syarat Dan Prosedur Permohonan Permit Bahan Batuan (Borang 4b Dan 4c) Bagi Pasir Di Atas Tanah Kerajaan Dan Tanah Hakmilik
 
Muat Turun :
PEKELILING 3_04.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013