Bil Pekeliling:
1/2002
 
Tajuk :
Pengurangan Bayaran Semasa Menbuat urusan Pindahmilik Bagi kali Pertama Ke Atas Hakmilik Bangunan Bertingkat (Hakmilik Strata)   Pekeliling dibatalkan berkuatkuasa 01 Ogos 2020.
..
 
Muat Turun :
 
Tarikh :
05-03-2013