Bil Pekeliling:
7/2001
 
Tajuk :
Dasar dan Garis Panduan Pembatalan Dan Penggantian Tanah Rizab Melayu Selangor Darul Ehsan
 
Muat Turun :
PEKELILING 7_01.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013