Bil Pekeliling:
6/2001
 
Tajuk :
Penetapan Premium Sementara Bagi Tujuan Pemberimilikan Tanah
 
Muat Turun :
PEKELILING 6_01.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013