Bil Pekeliling:
3/2001
 
Tajuk :

Tempoh Bayaran Premium Ke Atas Pemberimilikan Tanah Dan Kuasa Melanjutkan Tempoh Bayaran Premium     

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008

 
Muat Turun :
PEKELILING 3_01.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013