Bil Pekeliling:
2/2001
 
Tajuk :
Garis Panduan Kadar-Kadar Premium Untuk Pemberimilikan Tanah Tapak-Tapak Yang Telah Lama Diduduki 
 
Muat Turun :
PEKELILING 2_01.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013