Bil Pekeliling:
1/1983
 
Tajuk :
Proses bagi menimbangkan permohonan bagi menukar jenis kegunaan tanah, mengenakan syarat nyata, pecah sempadan, penyatuan dan permohonan tanah.
 
Muat Turun :
Bil1_1983.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013