Bil Pekeliling:
Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 1/2020
 
Tajuk :
Prosedur Operasi Standard (SOP) Bagi Permohonan Pemberimilikan Tanah Secara Berkelompok Melalui Pejabat Tanah dan Daerah di Negeri Selangor
 
Muat Turun :
02102020 Arahan PTGS Bil 1 2020.pdf
 
Tarikh :
02-06-2020