Bil Pekeliling:
Arahan Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2/2019
 
Tajuk :
Garis Panduan Pengiraan Faktor Cukai Hakmilik Strata dan Kadar Minimum Petak Bagi Cukai Petak dan Blok Sementara Hakmilik Strata
 
Muat Turun :
20032019 Arahan PTGS Bil. 2 Thn 2019.pdf
 
Tarikh :
20-03-2019