Bil Pekeliling:
1/2010
 
Tajuk :
Kelulusan Permit Sementara bahan batuan (Tanah Merah) Di BawahBidang Kuasa Pentadbiran Tanah Daerah (Pundaan Pekeliling Pengarah tanah Dan Galian Selangor)
 
Muat Turun :
Bil1_2010.pdf
 
Tarikh :
06-03-2013