Bil Pekeliling:
1/2007
 
Tajuk :
Penurunan kuasa kepada Pentadbir Tanah untuk menyediakan Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT) berdasarkan kepada Pelan Akui (PA) yang telah diluluskan.
 
Muat Turun :
Bil1_2007.pdf
 
Tarikh :
06-03-2013