Bil Pekeliling:
1/1995
 
Tajuk :
Permohonan pemilikan tanah oleh Warganegara atau Syarikat asing (Seksyen 433B KTN) yang tidak mengikut Garis Panduan dan permohonan yang kena tolak.
 
Muat Turun :
Bil1_1995.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013