Bil Pekeliling:
3/1998
 
Tajuk :
Permohonan Untuk Membayar Secara Ansuran Mengenai Pembayaran Premium Yang Dikenakan Ke Atas Kelulusan Pemberimilikan Tanah / Tukar Syarat Tanah   
 
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.3/2008
 
Muat Turun :
PEKELILING 3_98.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013