Bil Pekeliling:
2/1998
 
Tajuk :
Garis Panduan Pelaksanaan Keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Selangor Bagi Menambah Kuasa Lesen Pentadbir Tanah Daerah Untuk Meluluskan Lesen Menduduki Sementara Bagi Tanah-Tanah Pertanian Dari 3 Ekar Kepada 10 Ekar
   
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/2008
 
Muat Turun :
PEKELILING 2_98.pdf
 
Tarikh :
05-03-2013